Kodin energiansäästö 

Energiansäästö on nyt tärkeämpää kuin koskaan. Energiansäästö on tehokas keino hillitä ilmastokriisiä. Lisäksi energiaa säästämällä jokainen voi vaikuttaa energian riittävyyteen ja hintaan. Energiansäästö on hyväksi ympäristölle, omalle kukkarolle ja yhteiskunnalle.

Suomessa asumisen osuus energian loppukäytöstä on viidennes, joten kotitalouksien fiksuilla valinnoilla on suuri merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä ja energian riittävyyden varmistamisessa. Kotitalouksien kannattaa paitsi tehdä energiansäästötekoja, myös opetella keinoja tasata kulutushuippuja.

Suomessa rakennusten lämmityksen osuus energian loppukäytöstä on noin 26 % (lähde: Tilastokeskus).

Keskivertosuomalaisen kasvihuonekaasupäästöistä asumisen osuus on noin kolmannes. Kotitalouden energiankulutukseen vaikuttavat asunnon koko, asukkaiden lukumäärä, sähkölaitteiden määrä sekä niiden ikä, kunto ja asukkaiden käyttötottumukset. Suomalaisissa kotitalouksissa eniten energiaa kuluu asunnon ja käyttöveden lämmittämiseen. Lisäksi energiaa kuluu kodinkoneisiin ja valaistukseen. Jokainen voi vaikuttaa siihen, paljonko energiaa kotona kuluu. Kallis energian hinta tekee tällä hetkellä energiansäästötoimista erityisen kannattavia.

Myös liikkumisessa on helppoa tehdä energiansäästötekoja suosimalla kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä autoilun sijaan. Jos autoilee, polttoainetta voi säästää alentamalla ajonopeutta. Sähköauton lataaminen kannattaa ajoittaa yöhön, jolloin keskimäärin sähkönkulutus on vähäisempää.

Keskivertosuomalaisen hiilijalanjäljestä asumisen osuus on noin kolmannes (lähde: Sitra, keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki).

Vinkkejämme energiaa säästäviin valintoihin ja tekoihin: