Asumisen ennakointi – miten hyvin asuntosi vastaa tulevia tarpeitasi?

Oletko varautunut siihen, että iän myötä omat tai läheisesi asumistarpeet muuttuvat? Asumistarpeita kannattaa ennakoida jo 55+ ikäisenä, sillä isot muutokset on paras suunnitella hyvissä ajoin ja hyvissä voimin.

Asuminen voi tuntua vakiintuneen ja mieli vastustaa muutoksia totuttuihin tapoihin. Monesti asuntoihin liittyy myös tiettyä tunnearvoa, jonka muuttaminen rahalliseksi arvoksi voi olla haastavaa. Tosiasia on, että asuinympäristöt ja yksilöt muuttuvat iän myötä, jonka vuoksi asumisen toimivuutta kannattaa arvioida myös tulevaisuuden kannalta. Asumisen ennakointi vähentää tulevaisuuden pulmia.

Ennen päätösten tekoa on hyvä pohtia omia tarpeita ja toiveita tulevaa ikäasumista kohtaan. Jos sinulla on vielä asumiseen liittyviä toteutumattomia haaveita, niihin kannattaa tarttua hyvissä ajoin, jotta muutoksista ehtii nauttia pidempään. Kun on käynyt huolellisesti läpi omat toiveet ja asunnon tarpeet, voi pohtia toimiiko nykyinen asunto sellaisenaan myös tulevaisuudessa vai pitäisikö siihen tehdä muutoksia. Joissakin tilanteissa tulevaisuuden varalle kannattaa suunnitella kokonaan uudenlaista asumista. Tutustu alta siihen, mikä asumisessa maksaa.

Asunnon kustannusten ennakointi

Eläkkeelle siirtyminen merkitsee monelle työelämään verrattuna pienempiä tuloja. Sosiaalisissa suhteissa saattaa tapahtua muutoksia vuosien mittaan. Asuminen on vielä kalliimpaa, jos maksat kaiken yksin. Ennakoimalla asumisen muutoksia voi tehdä parempia asumisratkaisuja ja hallita asumisen kustannuksia.

Omistusasunnossa et maksa vuokraa toiselle

Jos omistat asunnon, maksat siitä vastikkeita ja kenties myös asuntolainaa, jotka voivat rasittaa talouttasi. Haja-asutusalueella omistusasuntoa voi myös olla vaikeaa myydä tarpeen tullen eteenpäin ja yllättävät remontit voivat tuoda lisäkustannuksia. Omistusasujan kannattaakin toisinaan miettiä pitkälle tulevaisuuteen, sillä yllättäviin kustannusten nousuihin ja remontteihin kannattaa varautua reilusti etukäteen.

Kun asut vuokralla, sinulla ei ole yhtä suuria vastuita ja sitoumuksia kuin omistusasujana

Vuokra ja mahdolliset muut maksut voivat olla suuremmat, kuin omistusasujan vastikkeet. Vuokranantaja voi korottaa vuokraasi tai vuokrasopimus voidaan päättää. Jos näin käy, uuden asunnon etsiminen kuormittaa niin henkisesti kuin taloudellisestikin. Jos olet asunut samassa asunnossa jo pitkään,  Vuokralaisena olet vapaampi vaihtamaan asuntoa tai jopa paikkakuntaa pienemmällä vaivalla kuin omistusasujana.

Asumisoikeusasunto on välimuoto omistusasunnon ja vuokra-asunnon väliltä

Asumisoikeusasunto on asumismuoto, jossa asukas omistaa asumisoikeuden rakennuttajayhtiön omistamaan asuntoon. Asukas maksaa sisäänmuuttaessaan yhtiölle asumisoikeusmaksun, joka on yleensä 15% asunnon hankintahinnasta. Tämän lisäksi asukas maksaa kuukausittain käyttövastiketta, joka on vuokraan verrattava kuukausimeno. Poismuuttaessa asukkaalle palautetaan asumisoikeusmaksu rakennuskustannusindeksin muutoksen mukaisesti korjattuna. Asumisoikeusasunnot ovat usein keskittyneet suuriin kaupunkeihin.

Asumisoikeusasuntoa ei voi lunastaa omakseen. Asumisoikeusasunto on tietyllä tapaa vuokra-asumista varmempi muoto asua, koska rakennuksen omistaja ei voi irtisanoa asukasta kuin poikkeustapauksissa. Asumisoikeusasunnon hakeminen vaatii kuitenkin aikaa ja asunnot ovat usein keskittyneet suuriin kaupunkeihin.

Asumisoikeusasunnon hakemiseen tarvitaan jonotusnumero, jonka saa siitä kunnasta, mistä asuntoa hakee. Vapautuvia tai uusia asumisoikeusasuntoja tarjotaan hakijoille jonotusnumeroiden perusteella. Jonotusnumero kannattaa hankkia varmuuden vuoksi hyvissä ajoin, vaikkei asumisoikeusasunnon hankkiminen olisikaan vielä ajankohtaista.

Senioriasunnoissa asuminen on turvallista

Jotkin vuokrayhtiöt tarjoavat myös senioriasuntoja yli 55-vuotiaille. Asunnoissa on huomioitu erityisesti ikääntyvien tarpeet, kuten liikkumisen helppous. Ne voivat sijaita esimerkiksi vanhuspalveluja tarjoavissa palvelukeskuksissa tai niiden läheisyydessä. Taloissa on tiloja asukkaiden yhteiseen ajanviettoon.

Kimppa-asunnot erilaista asumismuotoa etsiville

Yksi vaihtoehto on asua yhteisöllisesti muiden ihmisten kanssa. Kimppa-asunnot on perinteisesti mielletty opiskelijoiden asumismuodoksi, mutta se on yhä suositumpaa myös muiden joukossa. Kimppa-asuntoa voi etsiä vaikkapa Facebookista yhteisöasuntojen ryhmistä. Kimppa-asuntojen etuna on sosiaalisuus ja lisäksi asunnon hinta voi olla edullisempi kuin yksin asuessa.

Turhat muutot

Asumisratkaisuja tehdessä ns. turhat muutot ovat ikääntyessä erityisen rasittavia ja tulevat kalliiksi. Sellaisia voi tulla eteen vaikkapa siksi, että valitussa asuinympäristössä tai asunnossa on puutteita esteettömyyden suhteen, vaikka asunto muuten olisi sopiva. Yleisiä esteettömyysongelmia ovat talojen sisäänkäyntien hankalat tasoerot, portaikot sisällä ja ulkona, painavat ulko-ovet ja ahtaat tuulikaapit sekä kerrostaloissa hissittömyys. Joskus näitä puutteita on mahdollista korjata. Etenkin kerrostaloissa olisi järkevää, että ne hoidettaisiin kuntoon samalla, kun muita isoja remontteja teetetään.

Tehokkaat neliöt

Kalleinta asumisessa on yleensä neliöiden määrä. Asunnon oikea mitoitus on siksi tärkeä kysymys ja hyvin suunniteltu asuntopohja on kaiken A ja O. Älä maksa turhista neliöistä, joita ei voi kalustaa järkevästi tai joita et tarvitse. Pienikin asunto voi olla ”tehokas”, mutta älä anna pelkkien myyntipuheiden harhauttaa. Jos asunto on liian ahdas, et mahdu kulkemaan siellä myöhempinä elinvuosina apuvälineiden kanssa. Asiaa voi ehkä auttaa tekemällä korjauksia, kuten ahtaiden paikkojen leventämistä. Jos taas asunto on suuri, harkitse, voitko jakaa tiloja osiin esim. etätyötä, muita perheenjäseniä tai vuokraamista varten.

Asunnon ylläpito

Mikäli et asu vuokralla, myös asumisen ylläpito tulee huomioida asumiskustannuksissa. On tärkeää asua varojensa ja voimiensa mukaan. Pientaloratkaisu edellyttää asukkaalta aktiivista panosta asunnosta huolehtimisessa. Jos ei ole mahdollista tehdä kaikkea itse, on hyvä perehtyä, millä kustannuksilla palveluja ja mm. kotitalousvähennyksiä saa.

Pohdi seuraavia asioita:

  • Onko kodissanne nyt sopivat asuinkustannukset? Miten jatkossa, esim. 5-10 vuoden päästä?
  • Onko asunto tarpeisiinne/tarpeisiisi nähden sopivan kokoinen? Miten tilankäyttö on suunniteltu? Voiko tiloja muuttaa?
  • Onko kodissasi kohtuulliset koti- ja pihatyöt? Miten pidät asuntosi kunnossa jatkossa?
  • Onko tulevaisuudessa näköpiirissä kalliita remontteja? Tuletko tarvitsemaan väliaikaisia asumisratkaisuja ja mitä voit maksaa niistä?

Testaa leikkimielisen visan avulla millainen on tulevaisuuden unelma-asuntosi!