Rahoitus

Marttajärjestö saa valtionavustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä kotitalousneuvontaan. Neuvonnan ja muun varsinaisen toiminnan rahoitus koostuu pääosin piirien toteuttamien kurssien ja koulutusten sekä mm. retkien ja tapahtumien tuotoista.Lisäksi toimintaa rahoitetaan jäsenmaksuilla.

Marttajärjestöön kuuluvien marttapiirien ja Marttaliiton toiminnan tuottojen yhteenlaskettu määrä on vuosittain n. 10 M€. Rahoitus koostuu seuraavista pääosista:

  • neuvonta ja muu varsinainen toiminta 21 %
  • sijoitustoiminta 20 %
  • jäsenmaksut 13 %
  • hanke- ja toiminta-avustukset 13 %
  • yleisavustukset 11 %
  • elinkeinotoiminta 11 %
  • valtionavustus 9 %
  • muu varainhankinta 2 %

Neuvonnan ja muun varsinaisen toiminnan rahoitus koostuu pääosin piirien toteuttamien kurssien ja koulutusten sekä mm. retkien ja tapahtumien tuotoista.

Sijoitustoiminnan tuotot sisältävät vuokratuottoja sekä muita sijoitustoiminnan tuottoja.

Jäsenmaksut sisältävät marttajärjestön henkilöjäsenten jäsenmaksuista piireille ja liitolle kohdennetun osuuden.

Hanke- ja toiminta-avustukset koostuu useista piirikohtaisista ja valtakunnallisista avustuksista ja hankerahoituksista, joiden määrä vaihtelee vuosittain. STM/STEA tukee Arki sujuvaksi -toimintaa ja Lapsiperhetyötämme toiminta-avustuksin ja lisäksi kehittämishankkeita lyhyemmillä hankerahoituksilla. Ulkoministeriöltä on saatu rahoitusta naisten ja tyttöjen asemaa ja yrittäjyyttä tukeviin kehitysyhteistyöhankkeisiin usean vuoden ajan.

Yleisavustukset ovat yleensä eri säätiöiltä saatuja avustuksia. Marttajärjestö ei saa toimintaansa STEA:n yleisavustusta.

Elinkeinotoiminta sisältää tuotemyynnin tuottoja sekä joidenkin piirien toteuttaman kotiaputoiminnan tuottoja.

Marttajärjestö saa valtionavustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä kotitalousneuvontaan.

Marttajärjestöön kuuluvien lähes 1 000 paikallisyhdistyksen ja toimintaryhmän rahoitus koostuu pääasiassa yhdistysten jäsenmaksuosuuksista sekä tilaisuuksien, tapahtumien ja retkien osallistumismaksuista. Yhdistysten toiminta perustuu vapaaehtoistoimintaan eikä niillä ole palkattua henkilöstöä.