Merkit apuna

Monissa tuotteissa on erilaisia vapaaehtoisia merkkejä pakollisten pakkausmerkintöjen rinnalla. Ne kertovat esimerkiksi tuotteen alkuperästä, terveellisyydestä tai valmistustavasta. Parhaimmillaan merkit helpottavat kuluttajaa tuotteiden vertailussa ja valinnassa. Tälle sivulle on koottu tietoa yleisimmistä merkeistä.

Ympäristömerkit

 • Ympäristömerkkien avulla kuluttaja saa luotettavaa tietoa tuotteiden ympäristövaikutuksista.
 • Merkit ohjaavat ostamaan tuotteita tai palveluita, jotka kuormittavat ympäristöä tuoteryhmässään vähemmän kuin muut vastaavat tuotteet.
 • Ympäristömerkityssä tuotteessa on useiden haitallisten aineiden, kuten klooriyhdisteiden, käyttö kokonaan kielletty.
 • Merkit ovat maksullisia.
 • Myös tuote, jolla ei ole ympäristömerkkiä, voi olla yhtä hyvä ympäristön kannalta, mutta kuluttajan voi olla sitä vaikea tunnistaa.

Joutsenmerkki

 • Pohjoismaiden yhteinen ympäristömerkki. Sen tavoitteena on edistää kestävää kehitystä.
 • Joutsenmerkittyjen tuotteiden ja palvelujen on täytettävä tietyt kriteerit, jotka käsittävät tuotteen koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset.
 • Se kannustaa valmistajia ja palveluntarjoajia tarjoamaan ympäristön kannalta parempia vaihtoehtoja ja ohjaa ostajia valitsemaan ympäristön kannalta viisaasti.
 • Merkki on yrityksille vapaaehtoinen.

EU:n ympäristömerkki

 • Merkki kertoo tuotteen ja palvelun olevan ympäristön kannalta parempi vaihtoehto.
 • Merkin vaatimukset perustuvat koko tuotteen elinkaaren aikana aiheuttamiin ympäristövaikutuksiin.
 • Käytössä kaikissa EU- ja ETA-maissa.
 • Merkki on yrityksille vapaaehtoinen.

Luomumerkit

 • Luomumerkit kertovat tuotteiden olevan luonnonmukaisesti tuotettuja.
 • Luomumerkkien hakeminen on yrityksille vapaaehtoista.
 • Poikkeuksena Eurolehden pakolliset käyttöehdot tietyissä tuotteissa.

Leppäkerttumerkki

 • Luomuliiton luomumerkki
 • Kuvastaa suomalaista luomutuotetta ja voi myös kertoa alueen, josta tuote tulee.
 • Merkillä varustetut tuotteet täyttävät viralliset luomutuotannon ehdot, EU:n luomuasetuksen ehdot sekä Luomuliiton tuotantoehdot.
 • Merkki on tuottajalle maksullinen, mutta merkin valvonta ei erikseen maksa tuottajalle.

Aurinkomerkki

 • Merkki kertoo tuotteen olevan luonnonmukaisesti tuotettu ja suomalaisten viranomaisten valvoma.
 • Tuote ja sen raaka-aineet voivat olla kotimaisia tai ulkomaisia. Aurinkomerkki myönnetään tuotteelle, jonka raaka-aineista vähintään 95 % on valvotuilta luomutiloilta.
 • Jalostetuissa elintarvikkeissa maataloudesta peräisin olevista aineista tulee vähintään 70 % olla luomua.
 • Tuotteiden on täytettävä EU:n luomuasetuksen ehdot.
 • Merkki on tuottajalle maksuton, mutta luomuvalvontaan kuuluminen maksaa.

Eurolehti

 • Euroopan unionin luomutunnus
 • Se on pakollinen kaikissa EU:n alueella valmistetuissa valmiiksi pakatuissa luomuelintarvikkeissa, joita halutaan markkinoida luomutuotteina.
 • Muissa luomutuotteissa ja EU:n ulkopuolelta tuoduissa luomutuotteissa tunnuksen käyttö on valinnaista.
 • Merkki ei kerro tuotteen alkuperästä.
 • Merkki on tuottajalle maksuton, mutta luomuvalvontaan kuuluminen maksaa.

Kuvahaun tulos haulle demeter merkki

Demeter-merkki

 • Kertoo biodynaamisesta maataloustuotannosta.
 • Merkin käyttöoikeuden saamiseksi on noudatettava tuotantoehtoja, jotka täydentävät luomutotannon vähimmäisvaatimuksia.
 • Biodynaamisessa viljelyssä otetaan huomioon, normaaleiden kasvutekijöiden lisäksi, kosmisten rytmien vaikutus kasvi- ja eläintuotantoon.

Alkuperämerkit

 • Alkuperämerkki kertoo tuotteen kotimaisuudesta.
 • Merkit ovat yrityksille vapaaehtoisia ja maksullisia.
 • Myöntämiskriteerit vaihtelevat merkeittäin.

Sirkkalehtimerkki

 • Alkuperä- ja laatumerkki suomalaisille puutarhatuotteille – vihanneksille, hedelmille, kukille ja taimitarhatuotteille.
 • Merkki takaa tuotteen sataprosenttisen kotimaisuuden.
 • Sen myöntää Kotimaiset kasvikset ry.

Avainlippumerkki

 • Merkki kertoo tuotteen tai palvelun suomalaisuudesta.
 • Avainlippu voidaan myöntää tuotteelle, joka on valmistettu Suomessa ja palvelulle, joka on tuotettu Suomessa.
 • Tuotteelle tai palvelulle lasketaan myös kotimaisuusaste, joka on suomalaisten kustannusten osuus tuotteen tai palvelun omakustannusarvosta.
 • Vaatimuksena on, että tuotteen kotimaisuusaste on yli 50 prosenttia.
 • Avainlipun myöntää Suomalaisen Työn Liitto.
 • Lue lisää Suosi suomalaista

Hyvää Suomesta -merkki

 • Suomalaisten pakattujen elintarvikkeiden alkuperämerkki.
 • Tuotteet ovat Suomessa suomalaisista raaka-aineista valmistettuja niin, että lopputuotteen suomalaisuusaste on vähintään 75 %.
 • Kaikki liha, kala, muna ja maito sekä yhden ainesosan tuotteet ovat kaikissa tuotteissa täysin suomalaisia.
 • Merkin myöntää Ruokatieto Yhdistys ry.

EU:n nimisuojat

 • EU:n nimisuojajärjestelmä on kehitetty suojaamaan elintarvikkeita ja maataloustuotteita vakiintuneen nimen väärinkäytöltä ja luomaan lisäarvoa tuotteille.
 • Suojaus takaa, että tuotteen alkuperä, raaka-aineet ja valmistusmenetelmä tunnetaan.
 • Suojauksen voi saada tuote, jota on valmistettu tai tuotettu perinteisesti tietyllä alueella tai tietyllä valmistusmenetelmällä yli kolmenkymmenen vuoden ajan.
 • Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden nimisuojajärjestelmä on ollut Euroopan yhteisön laajuisena voimassa vuodesta 1993.
 • Euroopan unionissa on rekisteröity suojattuina nimityksinä yli 1 200 tuotetta.

Suojattu maantieteellinen merkintä (SMM)

 • Merkinnän saaneen tuotteen tuotannon ja maantieteellisen alkuperän on yhdyttävä ainakin yhdessä tuotanto-, jalostus- tai käsittelyvaiheessa.
 • Laatu, maine tai muu ominaispiirre johtuu pääosin maantieteellisestä alkuperästä.
 • Osa raaka-aineista voidaan kuitenkin tuoda alueen ulkopuolelta.
 • Suomalaiset tuotteet tässä ryhmässä ovat Kainuun rönttönen (marjapiiras) ja Puruveden muikku.

Suojattu alkuperänimitys (SAN)

 • Suojauksella varustettu tuote on peräisin tietyltä maantieteelliseltä alueelta ja se on tuotettu, jalostettu ja käsitelty tunnetulla ja vahvistetulla ammattitaidolla.
 • Tuotteen laatu ja ominaisuudet ovat riippuvaisia tietystä maantieteellisestä ympäristöstä.
 • Suomalaisista tuotteista alkuperämerkintänä on suojattu Kitkan viisas (muikku), Lapin Poron liha, Lapin Poron kuivaliha, Lapin Poron kylmäsavuliha sekä Lapin puikula (peruna).

Aito perinteinen tuote (APT)

 • Suojaus korostaa tuotteen perinteistä koostumusta, tuotantotapaa, raaka-aineita tai ainesosia.
 • Valmistusmaalla EU-alueen sisällä ei ole merkitystä, mutta tuote on valmistettava rekisteröidyn valmistusmenetelmän mukaisesti.
 • Suomalaisista tuotteista suojauksen ovat saaneet sahti, karjalanpiirakka ja kalakukko.

Vastuullisen tuotannon merkit

Reilu kauppa

 • Merkkijärjestelmä on luotu parantamaan kehitysmaiden pienviljelijöiden ja suurtilojen työntekijöiden asemaa kansainvälisessä kaupankäynnissä.
 • Reilun kaupan tavoitteena on aktiivisesti vähentää köyhyyttä ja koko järjestelmän tavoite on ennen kaikkea hyödyttää kehitysmaiden ihmisiä.
 • Reilun kaupan järjestelmä on kansainvälinen – tuotteita tuotetaan 70 kehitysmaassa ja myydään 125 maassa.
 • Reilun kaupan merkki on yrityksille vapaaehtoinen.

Reilun kaupan periaatteet ovat monipuoliset:

 • Kriteerit ovat kattavat ja huomioivat niin viljelijälle ja työntekijälle maksettavan korvauksen, työntekijöiden oikeudet, työolot kuin ympäristönkin.
 • Kehitysmaiden viljelijät saavat työstään ja tuotteistaan oikeudenmukaista korvausta.
 • Takuuhinta takaa pienviljelijöille vakaan hinnan tuotteista kattaen kestävän tuotannon kustannukset.
 • Suurtilojen työntekijöille Reilu kauppa takaa asianmukaisen palkan, työolot ja oikeuden ammattiyhdistyksiin.
 • Tuotteista maksetaan takuuhinnan lisäksi erillistä Reilun kaupan lisää. Raha on tarkoitettu yhteisöille sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseen.
 • Reilussa kaupassa lapsityövoiman käyttö on kiellettyä.
 • Tuotanto noudattaa lisäksi tiukkoja ympäristömääräyksiä.
 • Suomessa erilaisia Reilu kauppa -sertifioituja tuotteita on saatavilla jo yli 1800. Tuotteista yli puolet on myös luomusertifioituja.

Tuoteryhmät:

 • Kahvi
 • Tee
 • Kaakao ja suklaa
 • Hedelmät
 • Hunaja
 • Mausteet, yrtit, öljyt
 • Pähkinä ja kuivatut hedelmät
 • Riisi ja kvinoa
 • Sokeria ja makeiset
 • Viini ja olut
 • Kukat
 • Kosmetiikka
 • Puuvilla
 • Urheilupallot
 • Yhdistelmätuotteet – osa tuotteista on niin sanottuja yhdistelmätuotteita, joissa on myös muita kuin Reilun kaupan raaka-aineita.
  • Esim. Hedelmämehut, Jäätelö, Myslit ja keksit, Säilykkeet, hillot, levitteet

UTZ

UTZ-sertifikaatti

 • Kahviin, teehen ja kaakaoon keskittynyt sertifikaattimerkki
 • Kolmannes kestävästi tuotetusta kahvista on UTZ-sertifioitua
 • Sertifikaatin kriteerit liittyvät tuotannon sosiaalisiin- ja ympäristövaatimuksiin
 • Reilun kaupan merkkiä vastaava merkki, erotuksena se, että tuottajat eivät ole takuuhinnan turvaamia. Takuuhinta on ostajan viljelijälle maksama vähimmäishinta.
 • Tuottajalle maksetaan UTZ-lisää
 • Sertifikaatti on maailmanlaajuinen

Rainforest Alliance Certified

 • Sammakkomerkillä varustettu tuote kertoo, että vähintään puolet tuotteen sisällöstä tulee sertifioidulta tilalta.
 • Kriteerit sertifioinnille liittyvät ympäristönsuojeluun, kestävään kehitykseen sekä työntekijöiden, perheiden ja paikallisten yhteisöjen suojeluun.
 • Rainforest Alliance on kansalaisjärjestö, joka pyrkii ylläpitämään ympäristön monimuotoisuutta ja varmistamaan kestävää elinkeinoa muuttamalla maankäytön ja liiketoiminnan käytäntöjä.
 • Järjestön tavoitteena on myös vaikuttaa ympäristösertifioinnilla kuluttajien käyttäytymiseen.
 • Sammakkomerkillä varustettuja tuotteita on muun muassa kahvia, teetä, kaakaota, suklaata, banaaneja, palmuöljyä ja kukkia.

Muut merkit

Sydänmerkki

 • Merkki kertoo tuotteen ravitsemuksellisesta laadusta.
 • Sydänmerkillä varustettu tuote on tuoteryhmässään rasvan laadun ja määrän sekä suolan suhteen parempi valinta kuin muut samankaltaiset tuotteet.
 • Sydänmerkki löytyy lähes 50 eri tuoteryhmästä.
 • Järjestelmässä on mukana sellaiset tuoteryhmät, jotka kuuluvat suositeltavaan päivittäiseen ruokavalioon ja joiden tuotteita syödään Suomessa paljon.
 • Sydänmerkin kriteerit vaihtelevat eri tuoteryhmissä sen mukaan, mikä kussakin on terveyden kannalta merkityksellistä.
 • Sydänmerkki on elintarvikeyrityksille vapaaehtoinen ja maksullinen.