Metsä

Metsät ovat suomalaisille ja Martoille tärkeitä. Martat juhlivat 125-vuotista taivaltaan vuonna 2024. Juhlavuoden teemana on metsä. Metsässä ja lähiluonnossa liikkuminen, mm. marjastus, sienestys ja vaikkapa luontopolulla käyminen, lisää hyvinvointia ja vahvistaa luontosuhdetta. Juhlavuonna juhlimme monimuotoisia metsiä, metsäsuhdetta ja luonnonantimia.

Hyvinvointia metsästä

Luonto on ihmisen elinehto. Olemme riippuvaisia luonnon tuottamista palveluista – ekosysteemipalveluista – kuten puhtaasta ilmasta, vedestä ja ravinnosta. Näiden hyvin konkreettisten palveluiden lisäksi luonto tukee hyvinvointiamme monin erilaisin tavoin: luonnossa liikkuminen laskee verenpainetta, kohottaa kuntoa, vähentää stressiä.

Kerätään yhdessä Marttametsä!

Luonnonperintösäätiö ja Martat keräävät varoja Marttametsäksi nimettävän luonnonalueen suojeluun. Jokainen keräykseen lahjoitettu euro auttaa ylläpitämään metsiemme terveyttä ja monimuotoisuutta.

Osallistu Marttametsä-keräykseen!

Lähde luontoon lasten kanssa

Ryhdy luontosalapoliisiksi yhdessä lasten kanssa. Nappaa vinkit luonnossa liikkumiseen Lapset ja luonto -osiosta.

Lapset ja luonto -sivut