|

|

Johtava asiantuntija Asta Kuosmanen on ollut töissä Marttaliitossa tänään 15.5.2019 tasan 40 vuotta

Johtava asiantuntija Asta Kuosmanen on ollut töissä Marttaliitossa tänään 15.5.2019 tasan 40 vuotta. Asta Kuosmanen on tehnyt neljä vuosikymmentä määrätietoisesti työtä valtakunnallisen Marttajärjestön puutarha- ja ympäristö- ja kotitalousneuvonnan kehittäjänä ja suomalaisen puutarhaosaamisen monipuolistajana. Pitkän työuransa aikana hän on ottanut vastuuta myös Marttaliiton operatiivisesta johtamisesta toimien määräaikaisena toiminnanjohtajana, varatoiminnanjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä.

Kuosmasen pitkäaikainen yhteistyö eri kansalaisjärjestöjen sekä ympäristö- ja puutarha-alan toimijoiden kanssa on vahvistanut Marttajärjestön yhteiskunnallista vaikuttavuutta, lisännyt järjestön jäsenten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä tuonut uusia näkökulmia ja sisältöjä järjestön kotitalousneuvontaan.  Hän on ollut jäsenenä eri ministeriöiden asettamissa työryhmissä ja toimikunnissa ja valmistellut Marttaliitolta pyydettyjä kestävään kehitykseen ja ympäristöasioihin liittyviä lausuntoja.

Asta Kuosmanen on kehittänyt Marttajärjestön ympäristö ja puutarhaneuvontaa suunnittelemalla neuvonnan sisältöjä, ohjaamalla ja kouluttamalla piirien asiantuntijoita ja vapaaehtoistoimijoita sekä tuottamalla neuvontamateriaalia. Hän on pitänyt satoja asiantuntijaluentoja, kirjoittanut kaksi puutarhakirjaa ja yli 260 artikkelia järjestön Emäntälehti/Martat-lehteen, tehnyt yhteistyötä median kanssa sekä tuottanut aineistoa marttojen verkkosivuille.

Asta Kuosmaselle on myönnetty Marttaliiton kultainen ansiomerkki ja tasavallan presidentin myöntämä Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi.

Marttaliitto kiittää lämmöllä Asta Kuosmasta hänen arvokkaasta työstään järjestön hyväksi.