|

|

Koronatyöryhmän päivitetyt suositukset 4.1.2022

Yhdistyksiä pyydetään seuraamaan viranomaisten alueellisia ohjeita ja määräyksiä. Tarvittaessa piirit ja yhdistyksetkin voivat olla yhteydessä paikallisiin aluehallintoviranomaisiin ja pyytää tarkentavia ohjeita.

Rajoitusten arvioidaan jatkuvan vielä tämänhetkisten aikarajojen jälkeenkin. Tämän vuoksi Marttaliitto ja marttapiirien edustajat ovat sopineet seuraavien yleisten ohjeiden antamisesta.

Piirit täydentävät tarvittaessa ohjeita omien alueellisten tilanteidensa mukaisesti.

Marttayhdistysten toiminta

Yhdistysten kasvokkain tapahtuva harrastustoiminta joudutaan tämänhetkisillä rajoituksilla lähes kaikilla alueilla pitämään tauolla. Mikään ei kuitenkaan estä yhdistysten harrastustoiminnan jatkamista etäyhteyksiä käyttäen.

Vuosikokoukset (kevätkokoukset) on mahdollista pitää etäkokouksina tai myös kasvokkain tapahtuvina tilaisuuksina, koska yhdistysten vuosikokoukset eivät ole avoimia yleisötilaisuuksia. Kokoukset tulee kuitenkin järjestää aina terveysturvallisesti riittäviä etäisyyksiä noudattaen. Tilojen osalta kunkin tilan omistajat ovat kuitenkin asettaneet omia rajoituksiaan, joita yhdistysten tulee seurata.

Piirit harkitsevat omien tilojensa ja voimassa olevien ohjeiden mukaisesti, onko yhdistysten mahdollista kokoontua piirien tiloissa.

Nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista sääntömääräisten vuosikokousten siirtämistä. Mikäli yhdistykset kuitenkin siirtävät kokouksensa tuonnemmaksi, Marttaliitto tai marttapiirit eivät tule niitä moittimaan. Tavanomaisilla marttayhdistyksillä ei myöskään ole sellaisia rahoittajien tai muiden tahojen asettamia velvoitteita, joiden vuoksi vuosikokoukset tulisi pitää sääntömääräisessä ajassa.

Marttapiirit

Piirit pitävät kursseja ja muita tilaisuuksia sekä verkkokursseina että viranomaisten antamien määräysten sallimissa rajoissa kasvokkaisina tilaisuuksina. Niin ulkopuolisella rahoituksella toteutettavissa erityiskohderyhmien tilaisuuksissa kuin avoimissakin kursseissa selvitetään mahdollisuudet virtuaalisten yhteyksien käytön laajentamiseen.

Mikäli rajoitukset jatkuvat vielä tällä hetkellä määrättyä pidempään, tilanne edellyttää työjärjestelyjen lisäksi mahdollisesti myös vuosilomien ja muiden vapaiden järjestelyjä sekä piirikohtaisten työtilanteiden mukaan myös lomautuksia.

Piirien välinen yhteistyö sekä yhteydenpito liiton asiantuntijoihin toimintojen ja työnjaon koordinoimiseksi on poikkeusaikoina erityisen tärkeää.

Yleiset korona-ajan perusohjeet

  • Jos saat koronaoireita tai tunnet itsesi kipeäksi, jää kotiin ja käy tarvittaessa koronatestissä.
  • Pidä etäisyyttä muihin ihmisiin.
  • Pese kädet, yski hihaan.
  • Käytä kasvomaskia. Kaikissa marttatiloissa on vahva maskisuositus.
  • Pidä koronavilkku päällä puhelimessasi ja noudata sen ohjeita.
  • Ota sinulle suositellut rokoteannokset.