|

|

Kotipihan monimuotoisuutta voi tukea monin tavoin    

Lumen täyttämä pihamaa, jossa kasvihuone ja puita,

Marttojen Monimuotoinen kotipiha -hankkeessa innostettiin kotipuutarhureita lisäämään monimuotoisuutta omilla pihoillaan. Monimuotoinen piha on runsaslajinen, monivuotinen ja luonnonmukainen. Hankkeessa tuotetun materiaalin avulla kotipihaa on helppo muokata monimuotoiseen suuntaan.  

Luonnon monimuotoisuus turvaa elämän mahdollisuudet maapallolla. Ekosysteemipalveluiden, kuten yhteyttämisen, pölytyksen, ravinteiden kierron ja maatumisen onnistumiselle monimuotoisuus on erityisen tärkeää.  

“Esimerkiksi 75 % ruokakasveista ovat riippuvaisia pölyttäjistä. Monimuotoisuus on myös puskuri luonnon ääri-ilmiöitä vastaan. Luonnon tila on heikentynyt ja monimuotoisuuden vaalimiseen tarvitaan jokaista”, kertoo Marttaliiton kehittämispäällikkö Tiina Ikonen 

Monimuotoinen kotipiha –hankkeessa tuotettiin tietoa monimuotoisen pihan rakentamiseksi. Hankkeeseen otettiin mukaan kotipuutarhureiden pilottipihoja, joihin tehtiin konkreettisia tekoja monimuotoisuuden lisäämiseksi. Esimerkit pihoista vinkkeineen sekä muut hankkeen tuottama materiaali ovat kaikkien hyödynnettävissä hankkeen nettisivuilla. 

Kotipihat ovat tärkeä osa luonnon monimuotoisuutta 

Monimuotoinen piha on runsaslajinen, monivuotinen ja luonnonmukainen. Pihaa on helppo hoitaa ja siellä kukoistaa aina jokin laji. Kasvituholaiset eivät pääse runsastumaan, koska luontaiset viholliset elävät samalla pihalla.     

Ilmastonmuutos kiihdyttää monimuotoisuuden heikkenemistä ja yksi tärkeimpiä keinoja monimuotoisuuden vaalimisessa onkin kaikenlaisen kuluttamisen vähentäminen. Kestävät kasvi- ja tarvikevalinnat, kierrättäminen sekä koneiden ja työkalujen huoltaminen ovat hyviä esimerkkejä, mitä jokainen voi helposti tehdä.   

Monimuotoisen pihan monet hyödyt 

Kotipuutarhuri voi tukea pihansa monimuotoisuutta monin tavoin.  

“Hyönteishotelleja ja kukkaketoja löytyy jo monelta kotipihalta, ja luonnonmukaisuudelle on annettu tilaa. Kasvillisuuden lisääminen ja monipuolistaminen, sekä pihan erilaiset paikat, joihin elämää kuhisevia eliöyhteisöjä voi syntyä, tukevat myös monimuotoisuutta”, kuvaa Ikonen. 

Jos pihassa on tilaa, kannattaa istuttaa puu.

“Puut muodostavat suojaisaa pienilmastoa ja antavat ravintoa ja talvehtimispaikkoja monimuotoiselle eliöstölle ja ovat myös tehokkaita hiilivarastoja. Pienelle pihalle voi lisätä hyötykasveja, perustaa laatikkoviljelmän ja kasvattaa itse lähiruokaa luonnonmukaisin viljelytavoin. Maatuvat katteet ja kompostimulta ruokkivat maan monimuotoista pieneliöstöä ja maa pysyy hyvässä kasvukunnossa”, jatkaa Ikonen.  

Lisätietoja  

  • Hankkeen kotisivut osoitteessa www.martat.fi/kotipiha
  • Marttaliiton kotipuutarha-asiantuntija Tiina Ikonen, tiina.ikonen@martat.fi, puh. 050 339 4262 
  • Testaa onko sinun pihasi monimuotoinen ja ryhdy toimiin! 

Monimuotoinen kotipiha, kestävä ja syötävä kotipiha kaupungissa -hankkeeseen on myönnetty ympäristöministeriön hallinnonalan harkinnanvaraista avustusta Keski-Suomen ELY-keskuksesta. Hanketta koordinoi Marttaliitto. Yhteistyötahoina ovat marttapiirit, Hyötykasviyhdistys ry, Puutarhaliitto ry ja alueelliset puutarhayhdistykset. Marttojen ja yhteistyökumppaneiden vapaaehtoiset ovat tärkeässä roolissa tiedon levittämisessä. Hankkeen toiminta on kaikille avointa.