|

|

Marianne Heikkilälle Selkeä puhuja -palkinto

Kuuloliitto on valinnut vuoden 2016 Selkeäksi puhujaksi Marttaliiton toiminnanjohtaja Marianne Heikkilän. Hänen ääntämyksensä on selkeää ja hän ottaa puheessaan yleisönsä huomioon.

Marttaliiton toiminnanjohtaja Marianne Heikkilä vastaanotti lauantaina 26.11. Kuuloliiton tunnuspalkinnon, joka toimii samalla kaikkien järjestömaailmassa toimivien puhujien rohkaisuna jatkuvaan puhumisen kehittämiseen.


”Puhuja on aina yleisönsä ja kuulijoidensa palvelija. Läsnäolo, rauhallinen puhetyyli, yksinkertainen rakenne ja yleisön kuuntelu sekä tunteminen ovat avainasemassa kaikkien puheiden pitämiselle. Pidän tärkeänä, että puhuessa on aina mahdollisuus rohkaista ja kannustaa ihmisiä muuttamaan maailmaa hitusen paremmaksi”, Heikkilä totesi kiitospuheenvuorossaan Kuuloliiton Valkea-talolla.


Kuuloliitto haluaa Selkeän puhujan valinnalla korostaa hyvän puheviestinnän tärkeyttä. Suomessa on noin 750 000 henkilöä, joilla on jonkinasteinen kuulonalenema. Monille huonokuuloisille puhetilaisuuksien ja tv-ohjelmien seuraaminen on erilaisista apuvälineistä huolimatta hankalaa. Selkeä puhe ja esiintyminen tukevat viestin vastaanottamista kaikenlaisissa tilanteissa. Kuuloliitto myöntää Selkeä puhuja -palkinnon toiminnanjohtaja Marianne Heikkilälle seuraavin perustein:

  • Heikkilän puhetyyli on rauhallinen
  • Hänellä on selkeä huulio ja hyvä artikulaatio
  • Hän ottaa kuulijansa huomioon ja laatii viestinsä juuri heille
  • Hän vangitsee kuulijoiden mielenkiinnon innostuneisuudellaan, energisyydellään ja positiivisuudellaan

Kuuloliitto myöntää palkinnon joka toinen vuosi. Aikaisempina vuosina Selkeän puhujan palkinnon ovat saaneet meteorologi Pekka Pouta (2014), toimittaja Baba Lybeck (2012), näyttelijä Jukka Puotila (2010), toimittaja Hilla Blomberg (2008) ja toimittaja Tommy Fränti (2006). Selkeä puhuja valitaan Kuuloliiton kuuroutuneiden toimikunnan esityksen perusteella. Vuoden 2016 tunnustuspalkinto luovutettiin 26.11. Kuuloliiton liittovaltuuston kokouksen yhteydessä.