|

|

Martat juhlivat hygieenisesti – Hygieniapassi 20 vuotta

Suomalainen elintarvikealan hygieniapassi täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Hygieniapassilla on vankka asema Marttajärjestössä: lähes kaikissa marttapiireissä järjestetään sekä hygieniapassikoulutusta että toimitaan hygieniapassitestaajina.

Elintarvikehygienian perusasiat ovat tuttuja jo suurelle joukolle suomalaisia, sillä Suomessa passeja on myönnetty lähes 1 358 000 kappaletta. Suomen lainsäädäntöön perustuva järjestelmä on ainutlaatuinen, ja se on herättänyt mielenkiintoa maailmanlaajuisesti.

Marttajärjestössä kaikilla kotitalousasiantuntijoilla on hygieniapassi suoritettuna. Myös monet martat ovat suorittaneet passin, jotta toiminta Marttayhdistyksessä sujuu hygieenisesti. Hygieniapassin saa suorittamalla hyväksytysti hygieniapassitestin, jossa testataan tietoa eri elintarvikehygienian osa-alueilta. Testiväittämät liittyvät muun muassa hygieenisiin työskentelytapoihin, ruokamyrkytyksiin, puhtaanapitoon, omavalvontaan ja elintarvikelainsäädäntöön.

Hygieniapassi helpottaa työnhakua

Elintarvikealalla työskentelevien on hallittava elintarvikehygienian perusasiat, jotta ruokaa osataan käsitellä turvallisesti. Elintarvikkeiden oikealla käsittelyllä vaikutetaan merkittävästi elintarvikkeiden säilyvyyteen ja turvallisuuteen.

Hygieniapassitestejä järjestävät ja hygieniapasseja myöntävät Ruokaviraston hyväksymät hygieniapassitestaajat. Lähes kaikissa marttapiireissä järjestetään sekä hygieniapassikoulutusta että toimitaan hygieniapassitestaajina. Ota yhteyttä lähimmän marttapiirisi toimistoon ja kysy tilannetta.


Lisätietoa