|

|

Martat mukana kannanotossa: Järjestöissä saavutettu osaaminen tulisi tunnustaa myös opetusviranomaisten taholta

Martat olivat mukana luovuttamassa kannanottoa 15.8 osaamisen tunnustamisesta Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinoselle. Lue kannanotto kokonaisuudessaan alta. Marttajärjestössä voi suorittaa osaamisen tunnistamista opinnollistetuin opintopistein.

Lisätietoja


Kannanotto 15.8.2017

Järjestöissä saavutettu osaaminen tulisi tunnustaa myös opetusviranomaisten taholta

Tulevaisuuden osaamistarpeita ajatellen, on tarpeellista, että tällä hetkellä kaikissa toimintaympäristöissä kertynyt osaaminen saadaan näkyviin ja tunnustettua. Järjestöissä saavutettu osaaminen olisi laajasti hyödynnettävissä sekä työtehtävissä että tutkintoon johtavassa koulutuksessa, jos se voidaan todentaa ja tunnustaa nykyistä paremmin ja järjestelmällisemmin. Ammatillisen koulutuksen reformissa on tavoitteena ja tarkoituksena, että oppiminen tapahtuu nykyistä enemmän työpaikoilla. Järjestöissä tapahtuva vapaaehtoistyö ja siihen liittyvä koulutus ovat verrattavissa työssä oppimiseen. Lisäksi järjestöharrasteet lisäävät nuorten myönteisiä oppimiskokemuksia ja kansalaisten toimintavalmiuksia mm. digitaidoissa ja yhdessä toimimisen taidoissa.

Opintokeskus Siviksellä on valtakunnallinen, järjestöissä suoritetun standardoidun (pisteytetyn) koulutuksen opintorekisteri Sivisverkko, josta voidaan rakentaa rajapinta opetushallinnon rekisteriin.

Toivomme Opetushallituksen edistävän järjestötoiminnassa ja vapaassa sivistystyössä hankitun osaamisen näkymistä ja kertymistä valtion opetushallinnon ylläpitämän todennetun osaamisen rekisteriin (KOSKI).

Ehdotamme, että asiaa aletaan selvittää ja sen edistämiseksi aloitetaan Opetushallituksen rahoittama hanke, jossa on mukana sekä opetusviranomaisten edustajia että opintokeskusten ja järjestöjen edustajia.

Allekirjoittajat:

  • Milla Kalliomaa, puheenjohtaja, Opintokeskus Sivis
  • Marja Anitta Pehkonen, toiminnanjohtaja, Opintokeskus Sivis
  • Kristiina Kumpula, pääsihteeri, Suomen Punainen Risti
  • Marianne Heikkilä, pääsihteeri, Marttaliitto
  • Petri Jaatinen, palokuntajohtaja, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
  • Juuso Luomala, koulutussuunnittelija, Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter