|

|

Martat tukena lapsiperheiden arjessa

Marttaliiton uusi Lapsiperheiden arjen tukeminen -hanke antaa apua pikkulapsiperheen arjen pyörittämiseen. Hanketta toteutetaan vuosina 2012 – 2014 ympäri Suomen yhteistyössä Finlands svenska Marthaförbundetin kanssa. Toiminta on osa Raha-automaattiyhdistyksen Emma & Elias -avustusohjelmaa, joka edistää lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa lapsiperheiden kotitalous- ja arjenhallintataitoja sekä kohentaa arkirytmiä kotitalousneuvonnalla. Vauvaperheen vanhemmille pidetään vauvanruokakursseja ja luentoja. Kotikäynneillä pikkulapsiperheet saavat yksilöllistä neuvontaa kodin askareisiin toiveidensa ja tarpeidensa mukaan. Alakouluikäiset lapset kokoontuvat Pikkukokki-kursseille opettelemaan kokkaamista, leipomista ja muita keittiöaskareita.  Näin perheille tarjoutuu mahdollisuus myös luoda uusia sosiaalisia verkostoja ja saada vertaistukea. Kursseja ja luentoja pitävät 16 alueellisen marttapiirin koulutetut kotitalousalan ammattilaiset. 

– Lapsiperheiden käytännön neuvonnalle on selkeä, yhä kasvava tarve, toteaa Marttaliiton toiminnanjohtaja Marianne Heikkilä. Vauvan tulo mullistaa perheen arjen. Sekä aika että jaksaminen voivat olla tiukalla. Nykyään isovanhemmat asuvat usein kaukana, eikä käytännön apua ja neuvoja ole saatavilla. Marttojen käytännönläheinen neuvonta ei kilpaile julkisen sektorin toiminnan kanssa, vaan täydentää mainiosti julkisia palveluja.

Kurssitoiminta kohdennetaan lapsiperheille mm. neuvoloiden, seurakuntien ja kuntien sosiaalitoimen sekä eri järjestöjen kautta. Hankkeen aikana kehitetään alueellisia moniammatillisia verkostoja ja luodaan uusia yhteistyön muotoja lapsiperheiden kanssa tehtävään työhön. Toimintaa on käynnistetty alkukevään aikana ja se jatkuu seuraavan kahden vuoden aikana.

Lisätiedot

Marttaliitto ry

Päivi Känsälä, hankekoordinaattori
paivi.kansala(at)martat.fi
050 310 3843

Marianne Heikkilä, toiminnanjohtaja
marianne.heikkila(at)martat.fi
050 375 1195

Marttaliitto ry

Martat on kansalaisjärjestö, joka edistää kotien ja perheiden hyvinvointia sekä kotitalouden arvostusta. Järjestö antaa jäsenilleen taitoja ja valmiuksia vaikuttaa omassa elinympäristössään ja yhteiskunnassa. Marttaliitto suunnittelee järjestön toimintaa ja julkaisee kotitalouksia varten ruokaan, ravitsemukseen, puutarhanhoitoon, ympäristöön, kodin talouteen ja kodinhoitoon liittyvää aineistoa. Marttaliittoon kuuluu 16 piiriä, joissa ammattitutkinnon suorittaneet kotitalous- ja puutarhaneuvoja järjestävät kursseja ja opetusta. Marttayhdistyksiä on 1200 ja niissä on yli 45 000 jäsentä. Yhdistykset kokoontuvat marttailtoihin kotitalouskurssien, kädentaitojen, luentojen ja opiskelujen merkeissä.

Emma & Elias 2012 – 2017

Marttaliiton Lapsiperheiden arjen tukeminen -hanke on yksi RAY:n Emma & Elias -avustusohjelmaan valituista hankkeista. Emma & Elias -ohjelma 2012 – 2017 kokoaa yhteen eri järjestöjen hankkeita, joilla edistetään lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. Ohjelmassa keskitytään yläkouluikäisten ja sitä nuorempien lasten kasvuolosuhteiden parantamiseen. Ohjelmaa koordinoi Lastensuojelun Keskusliitto.