|

|

Marttaliitto hakee vapaaehtoistoiminnan hankekoordinaattoria Vilppu-hankkeeseen 2018–2020

Marttaliitto hakee Vilppu-hankkeeseen 2018–2020

Vapaaehtoistoiminnan hankekoordinaattoria

Vilppu-hankkeen vapaaehtoiset toimivat ikäihmisten ja lapsiperheiden arjen tukena ja hyvinvointia edistäen. Valtakunnallisessa hankkeessa kehitetään vapaaehtoistoiminnan malli, sitä tukevat koulutukset ja vapaaehtoisten vertaistuen muodot sekä aloitetaan vapaaehtoistoiminta. Käynnistettävällä uudella toimintamuodolla tuetaan ikääntyvien kotona asumista, lapsiperheiden arjenhallintaa sekä vähennetään yksinäisyyttä ja eriarvoistumista. Hanke tarjoaa mielekkäitä vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia martoille ja muille vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille.

Vapaaehtoistoiminnan hankekoordinaattori suunnittelee ja toteuttaa valtakunnallisen hankkeen sekä vastaa sen toimintamuotojen kehittämisestä, toiminnan arvioinnista, talouden seurannasta ja raportoinnista. Lisäksi työhön kuuluu monikanavaista viestintää ja vaikuttamista. Työ edellyttää matkustusvalmiutta. Hankekoordinaattorin toimipiste on Marttaliitossa Helsingissä.

Odotamme hakijalta

  • Järjestö- ja vapaaehtois- ja vertaistoiminnan
  • Laskemme eduksi kokemuksen koulutusmallien suunnittelusta.
  • Kykyä tarttua toimeen, tehdä ja ideoida yhdessä sekä hoitaa tehtäviä itsenäisesti.
  • Hyviä vuorovaikutus- ja verkostotaitoja.
  • Monikanavaista viestintä- ja vaikuttamisosaamista.
  • Projektinhallinnan taitoja. STEA-avustustoiminnan tuntemus katsotaan eduksi.
  • Soveltuvaa koulutusta, mieluiten ylempää korkeakoulututkintoa.

Lisäksi arvostamme kokemusta lapsiperheiden tai ikäihmisten kanssa tehtävästä työstä.

Tehtävä on määräaikainen 31.12.2018 saakka, mutta jatkuu 31.12.2020 asti edellyttäen, että STM myöntää vuosittaisen rahoituksen. Työ alkaa sopimuksen mukaan helmi-maaliskuussa.

Hakemus ja ansioluettelo palkkatoivomuksineen toimitetaan 5.1.2018 mennessä osoitteeseen reija.salovaara@martat.fi.

Tiedustelut kansalaistoiminnan johtaja Reija Salovaara p. 040 508 8249

  • 19.12.2017 kello 9-11
  • 20.12.2017 kello 14-16

Marttaliitto on kotitalousneuvontaa antava kansalaisjärjestö, joka edistää kotien ja perheiden hyvinvointia, toimivaa ja kestävää arkea sekä kotitalouden arvostusta. Marttajärjestö on arjen asiantuntija ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. Martoissa tahto osata itse muuttuu toiminnaksi. Martat siirtää kodin perusasioita ja taitoja sukupolvelta toiselle. Martoissa löytää ja oppii yhteisön osana ne arjen tiedot ja taidot, jotka tekevät omasta elämästä rikkaampaa. Arvojamme ovat onnistumisen ja oppimisen ilo, yhdessä tekeminen, avoimuus, valinnat kestävään arkeen ja rohkeasti omana itsenään oleminen. Elämä on parasta itse tehtynä. www.martat.fi.