|

|

Marttojen vahvuus on asiantuntemuksessa ja tunnettuudessa

Kevään 2020 aikana on ilmestynyt kolme selvitystä, jotka käsittelevät marttajärjestön toimintaa ja järjestöön liitettyjä mielikuvia. Taloustutkimus Oy toteutti Suomi tänään 2020 Neuvontajärjestöt -tutkimuksen ja Martat-lehden lukijatutkimuksen. Näkemykset suomalaisista vaikuttajaorganisaatioista -kuluttajakyselyn toteutti YouGov Finland.

Taloustutkimuksen Suomi tänään -tutkimus

Suomi tänään 2020 Neuvontajärjestöt -tutkimuksessa tarkasteltiin 10 neuvontajärjestön herättämiä mielikuvia. Tutkimuksessa järjestöjä vertailtiin tunnettuudessa, kokonaismielikuvassa, suosittelussa sekä mielikuvatekijöiden yhteisvaikutuksessa. Martat sijoittui ykköseksi tunnettuuden, kokonaismielikuvan ja suosittelun osalta.

Vastaajista 53 % ilmoitti tuntevansa Marttojen toimintaa ainakin jonkin verran (10 % hyvin, 43 % jonkin verran). Parhaiten Martat tunnetaan yli 45-vuotiaiden joukossa. Kokonaismielikuvissa Martat oli ykkönen tuloksella 8,30 (asteikko 4–10). Kokonaismielikuvassa Martat on ollut neuvontajärjestöjen ykkönen koko seurantajakson, eli vuodesta 2012 alkaen.

Mielikuvatekijöillä arvioiden Marttojen vahvuudet olivat erityisesti lähestymisen helppous, toiminnan asiantuntemus, toiminnan vaikuttavuus ja neuvonnan sekä avun saatavuus. Mielikuvatekijöistä annettujen arvioiden yhteisvaikutuksessa Martat sijoittuu toiseksi Autoliiton jälkeen.

Suomi Tänään 2020 Neuvontajärjestöt -tutkimukseen vastasi 3 019 henkilöä. Vastaajissa oli aiempaa enemmän alle 25-vuotiaita henkilöitä. Taloustutkimus toteuttaa neuvontajärjestöihin liittyvän tutkimuksen joka toinen vuosi.

Taloustutkimuksen Martat-lehden lukijatutkimus

Martat-lehden lukijatutkimuksen mukaan useampi kuin neljä viidesosaa lukijoista (88 %) on tyytyväisiä lehteen ja lähes yhtä moni (85 %) pitää sitä hyvin hyödyllisenä tietolähteenä. Yli puolet (56 %) toivoo lehteen vieläkin enemmän käytännönläheisiä vinkkejä; erityisesti niistä ovat kiinnostuneita alle 35-vuotiaat sekä 55–64-vuotiaat lukijat.

Painetun Martat-lehden asema on erittäin vahva: lähes kaikki (96 %) lukevat lehden mieluiten painettuna. Tulos on sama kuin vuonna 2017, jolloin tutkimus toteutettiin edellisen kerran.

Martat-lehden lukijatutkimukseen vastasi 1 387 henkilöä.

YouGovin Näkemykset suomalaisista vaikuttajaorganisaatioista -kuluttajakysely

Näkemykset suomalaisista vaikuttajaorganisaatioista -kuluttajakyselyssä selvitettiin järjestöjen tuntemista, näkyvyyttä, uskottavuutta ja vaikuttavuutta. Mukana oli 12 vaikuttajajärjestöä: Autoliitto, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Kuluttajaliitto, Liikenneturva, Mannerheimin Lastensuojeluliitto MLL, Marttaliitto, Mielenterveyden keskusliitto, Osakesäästäjien keskusliitto, Suomalaisen työn liitto, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK, Veronmaksajat ja Väestöliitto.

Tulosten perusteella Marttojen vahvuus on tunnettuudessa. Siinä Marttaliitto sijoittui toiseksi Mannerheimin Lastensuojeluliiton jälkeen. Vastaajista 51 % sanoi tuntevansa Martat ainakin jossakin määrin; naisista 64 % ja miehistä 37 %.

Marttajärjestö on vahvasti naisten arvostama organisaatio. Naisten ja miesten antamissa arvioissa oli huomattava ero kaikissa kysytyissä ominaisuuksissa.

Näkyvyydessä Martat oli 3. sijalla, uskottavuudessa 3. ja vaikuttavuudessa 4. sijalla. Yhteistuloksissa Marttaliitto sijoittui 4:nneksi 12 järjestön joukossa. Parhaat arviot järjestö sai yli 60-vuotiaiden parissa.

Tutkimus tehtiin YouGov Finlandin kuluttajapaneelissa. Siihen osallistui 1 035 vastaajaa. Tutkimus on toteutettu aiemmin neljä kertaa, vuodesta 2015 lähtien.

Tutkimustulokset osoittavat Marttojen pitkäkestoisen työn tärkeydestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Martat ovat näkyviä ja meidät tunnetaan, asiantuntemukseen luotetaan, olemme luotettavia ja vaikuttavia kotitalousneuvontaa antavana järjestönä. Kiitos tästä kuuluu vuosien aikana kotitalousasiantuntijoillemme, joiden määrätietoinen kestävän arjen neuvonta tavoittaa kaikki ikäluokat. Martat ovat puolestaan mahdollistaneet kohtaamisia yhdistystoiminnalla, jossa yhdistyvät sekä tietojen, taitojen että sukupolvien yli välittyvän osaamisen jakaminen, iloitsee Marttaliiton pääsihteeri Marianne Heikkilä.


Lisätietoja