|

|

Metsämartat menevät koulujen kanssa metsään Pohjois-Savossa

Metsähallituksen luontopalvelut ja Pohjois-Savon Martat ry ovat kouluttaneet yhdessä vapaaehtoisia metsämarttoja opettajien ja koululaisten avuksi, jotta kouluryhmät pääsevät helposti syksyiseen metsään. Tavoitteena on madaltaa opettajien kynnystä lähteä oppilaiden kanssa luontoon. Samalla kehitetään uusia toimintamalleja lasten luontoliikunnan ja terveyden edistämiseksi sekä luontosuhteen vahvistamiseksi. Marttojen toimintaa on tukenut Savon Voima.

”Opettaja uskaltaa paremmin lähteä metsään lasten kanssa, kun mukana ovat useamman aikuisen silmät ja korvat. Metsämartat auttavat opettajia myös suunnittelemaan, minne kannattaa lähteä vaikkapa nauttimaan syksyn marjamättäistä. Metsämartta-toimintaa on Pohjois-Savon kokeilun jälkeen tavoitteena laajentaa valtakunnalliseksi”, Pohjois-Savon Martat ry:n toiminnanjohtaja Anne Matilainen sanoo.

Vapaaehtoisen metsämartan matkassa lähiluontoon suuntaavat tänä syksynä Svenska skolan i Varkaus Varkaudessa, Iisalmen Partalan koulu, Vieremän kirkonkylän koulu, Neulamäen koulu Kuopiossa, Maaninkajärven alakoulu, Rutakon alakoulu Sonkajärvellä, Nilsiän Yhtenäiskoulu, Suonenjoen yhtenäiskoulu ja Sammalselän koulu sekä Ala-pihan koulun Leppävirralla. Osallistuminen on kouluille maksutonta, ja vastuu ryhmästä on opettajalla ja koululla.

Lääkkeitä lasten luontosuhteen heikkenemiseen

Lasten luonnossa viettämän ajan väheneminen huolestuttaa sekä tutkijoita että vanhempia. Lasten luonnossa oleminen ja luontoliikunta vähenevät iän myötä entisestään, kuten myös liikunta yleensä. Suomalaisen tutkimuksen mukaan alakouluikäisistä lapsista vain puolet liikkui vähintään tunnin päivässä. Kouluikäisten liikuntasuositus on 1,5–2 tuntia päivässä. Luonnossa liikkumisen väheneminen on yhdistetty Isossa-Britanniassa vahvasti lasten yleistyneeseen ylipainoon. Metsissä touhuamisen vähenemisellä ja luonnosta vieraantumisella saattaa olla yhteys myös motoristen taitojen heikkenemiseen, allergioiden ja astman yleistymiseen sekä lisääntyneisiin tarkkaavaisuuden ja keskittymisen ongelmiin.

”Metsämartta-toiminnalle on tarve, koska luonnossa liikkuminen vaikuttaa myönteisesti lasten keskittymiseen, vireyteen, muistiin ja käyttäytymiseen sekä koulutyytyväisyyteen ja -menestykseen. Monelta on päässyt unohtumaan, että luonto on lasten paras leikki- ja seikkailupaikka. Keppi, kivi ja vesi ovat kautta aikojen olleet lasten suosituimmat lelut. Metsässä vältytään myös jatkuvalta väännöltä ruutuajasta, mikä voi olla helpotus sekä lapselle itselleen että vanhemmille. Jos lapsille syntyy vahva luontosuhde, luonnossa liikkuminen tulee todennäköisemmin olemaan heille väylä pitää yllä terveyttään ja hyvinvointiaan myös aikuisiällä. Onnistunut metsäretki koulun kanssa voi olla koko perhettä kannustava sysäys lähteä luontoon”, sanoo projektipäällikkö Kati Vähäsarja Metsähallituksen luontopalvelujen Luonto liikuttamaan -hankkeesta.

Metsämarttailu on osa Mennään eikä meinata -kampanjaa

Metsämartta-toiminta on osa Marttojen ja Metsähallituksen luontopalvelujen yhteistä Mennään eikä meinata -kampanjaa, joka kutsuu suomalaiset luontoon ja tarjoaa menovinkkejä. Marttajärjestö on kotitalousneuvontajärjestö, joka edistää kotien ja perheiden hyvinvointia ja arjen hallintaa. Metsähallituksen luontopalvelut hoitaa vastuullisesti Suomen upeita kansallispuistoja ja muita luonnonsuojelualueita. Metsämarttojen koulutuksesta vastanneessa Luonto liikuttamaan -hankkeessa kehitetään luontoliikuntaan perustuvia hyvinvointipalveluita ja kytketään luonto osaksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä.

Metsämarttojen toimintaa Pohjois-Savossa tukee Savon Voima. ”Meille mukaan lähtemistä puolsivat toiminnan kohdistuminen laajalle alueelle maakunnassa sekä meille tärkeä kohderyhmä: lapset ja nuoret. Omalta osaltamme pyrimme tuomaan esiin sitä, kuinka merkittävä lähienergian lähde metsä nykyään on metsän tarjoamien virkistysarvojen lisäksi”, sanoo markkinointipäällikkö Ari Holopainen Savon Voimasta.

Lisätietoja ja tiedustelut tiedotusvälineiden osallistumisesta Metsämartta-retkille: