|

|

Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen liputuspäivä 1.10.

Sisäministeriö on määrännyt valtion virastot ja laitokset liputtamaan 1.10.2020 ja suosittelee samalla yleistä liputusta Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen kunniaksi. Myös Marttaliitto kannustaa kansalaisia nostamaan liput salkoon.

Liputamme 1.10.2020 jo viidettä vuotta peräkkäin Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen kunniaksi. Miina Sillanpään 150-vuotisjuhlavuoden ja Suomi 100 -juhlavuoden liputusten jälkeen sisäministeriö on antanut suosituksen liputuksesta vuosittain. Miina Sillanpään Seura jatkaa aktiivista työtä Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen liputuspäivän vakiinnuttamiseksi.

Kansalaisyhteiskunta ja kansalaisvaikuttaminen ovat tärkeitä yhteiskuntien kehitykselle. Ne varmistavat sen, että ihmisten keskinäinen sekä ihmisten ja päättäjien vuoropuhelu ovat jatkuvia. Kansalaisyhteiskunta varmistaa osallisuutta ja luo yhteiskuntaan kiinteyttä. Miina Sillanpäällä on ollut tärkeä rooli suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentajana mm. toimiessaan Suomen ensimmäisenä naisministerinä. Hän teki suuren elämäntyön lasten- ja nuorten turvallisen elämän mahdollistamisessa, yhteiskunnallisen tasa-arvon toteuttamisessa, vanhustyön edistämisessä ja kuluttajaliikkeen kehittämisessä. Miina Sillanpään tekemä työ ja hänen keskeiset, kestävät saavutuksensa osoittavat, että juuri Miina Sillanpää soveltuu kansalaisvaikuttamisen symboliksi.

Sillanpää oli myös merkittävä kotitalousneuvonnan puolustaja. Palvelijataryhdistyksessä hän korosti palvelijattarien ammatin osaamista ja taitojen hankkimista. Toimittajana hän arvosteli muun muassa sitä, kuinka palvelijattaret eivät saaneet perheissä lukea isäntäväelle tilattuja sanomalehtiä. Palvelijataryhdistyksessä järjestettiin kursseja, yhdistykselle tilattiin sanomalehtiä ja perustettiin kirjasto palvelijattarien käyttöön. Miina toimi kotitalousopetuksen puolesta muutoinkin eri vaiheissa. Eduskunnassa hän teki vuonna 1937 aloitteen kunnallisen kotitalousneuvonnan tukemisesta perustellen aloitetta sillä, että kansan huonoon ravitsemustilaan vaikuttaa köyhyyden lisäksi myös tietämättömyys ja osaamisen puute. Tämä aloite ei johtanut kuitenkaan tulokseen. Sen sijaan vuonna 1937 eduskunta hyväksyi Miinan aloitteen ravintofysiologian ja käytännöllisen ravitsemusopin professorin viran perustamisesta yliopistoon, mikä johti ravintokemian professorin viran perustamiseen vuonna 1947.

Lisätiedot

Kannustamme myös lähettämään tukiviestejä, liputuskuvia ja tapahtumakuvia sosiaalisessa mediassa 1.10. juhlapäivänä. Sosiaalisessa mediassa kannattaa käyttää tunnuksia #liputan #miinasillanpää, #järjestöt #järjestöjenpäivä sekä #kansalaisvaikuttaminen.