|

|

Naisten valmiusharjoituksissa opitaan turvallisuustaitoja

Valtakunnalliset NASTA-harjoitukset ovat Naisten Valmiusliitto ry:n järjestämiä ja vapaaehtoisten naisten toteuttamia, naisille tarkoitettuja valmiusharjoituksia. Kahdesti vuodessa järjestettävät koulutukset ovat erinomainen tilaisuus hankkia käytännön turvallisuustaitoja ja viettää viikonloppua satojen samanhenkisten naisten kanssa. NASTA-harjoitusten lisäksi Naisten Valmiusliitto on mukana järjestämässä pienempiä turvallisuus- ja varautumiskoulutuksia Pikkunastoja.

Seuraavat NASTA-harjoitukset ovat

  • 24.-26.4. NASTA Savotar 2020 Karjalan prikaatissa, Vekaranjärvellä. Ilmoittautuminen käynnissä.
  • 28.-30.8. NASTA Vinka 2020 Ilmasotakoululla, Tikkakoskella. Ilmoittautuminen alkaa 27. -28.5.2020 porrastetusti.
  • 2.-4.10. PikkuNASTA FANNI Taivalkoskella
  • 17.-18.10. PikkuNASTA Pihlajanmarja Santahaminassa

Marttaliitto tukee jäsentensä osallistumista NASTA ja PikkuNASTA-harjoituksiin korvaamalla stipendillä osallistumismaksun. Mahdollisuus on varattu vuosittain 20 henkilölle. Stipendiä haetaan lähettämällä lyhyt, vapaamuotoinen hakemus sähköpostilla osoitteeseen susanna.koski@martat.fi. Hakemuksessa ilmoitetaan hakijan nimi, käyty harjoitus sekä pankkitieto maksua varten.

Lisätietoa NASTA-harjoituksista

Kotiseutuharjoitukset 2020

Kotiseutuharjoituksissa kuntalaiset, eri vapaaehtoistoimijat ja hälytysryhmät voivat kouluttautua ja harjoitella yhdessä. Tarkoitus on, että eri järjestöt voivat välittää parasta osaamistaan, oppia toisiltaan ja harjoitella yhdessä toimimista mahdollisissa häiriötilanteissa. Koulutusten aiheina on erilaisia arjen turvallisuuteen liittyviä aiheita kuten selviytyminen sähköttä, maatilojen varautuminen, etsintä, ensiapu – kunkin järjestön ydinosaamisen mukaisesti.

Lisätietoa vuoden 2020 Kotiseutuharjoituksista