|

|

Osallistu kyselyyn ja voit voittaa 100 euron elämyslahjakortin!

Martat ovat jälleen tänä vuonna mukana Kuluttajaparlamentissa. Kuluttajaparlamentti on vaikuttamisfoorumi, jossa kymmenet valtakunnallisesti merkittävät järjestöt tekevät yhdessä kannanottoja kuluttajapoliittista aiheista. Kuluttajaparlamentti kartoittaa kahden kyselyn avulla järjestöjen jäsenten mielipiteitä.

Kysely lapsiperheiden kotipalvelun saatavuudesta

Uudistuneen sosiaalihuoltolain yhtenä tavoitteena on parantaa lapsiperheiden kotipalvelun saatavuutta. Lain mukaan lapsiperheille on järjestettävä välttämätön kotipalvelu ilman lastensuojelun asiakkuutta. Lapsiperheillä on oikeus saada kotipalvelua, kun se on välttämätöntä lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Kotipalvelua annetaan toimintakykyä alentavan syyn, kuten sairauden, synnytyksen, vamman tai uupumuksen vuoksi, tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella. Tavoitteena on madaltaa tuen hakemisen kynnystä sekä turvata oikea-aikainen tuki perheille.

Kysely on suunnattu lapsiperheille, joissa on yksi tai useampi alle 17-vuotias lapsi. Kyselyyn voivat vastata lapsiperheiden lisäksi myös perheiden lähiomaiset. Kyselyn avulla selvitetään onko lapsiperheiden kotipalvelun saatavuus parantunut kunnissa sosiaalihuoltolain uudistumisen myötä ja onko palvelun saamisessa ilman lastensuojelun asiakkuutta edelleen ongelmia.

Pääset vastaamaan kyselyyn tästä linkistä.


Kysely pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden yhdenvertaisesta palveluiden saatavuudesta

Kyselyn tarkoituksena on selvittää aiheuttaako pitkäaikaissairaus tai vamma vaikeuksia saada yhdenvertaisesti palveluja. Kysely koskee pääasiassa julkisia sosiaali- ja terveyspalveluita, pankkipalveluita sekä vakuutuspalveluita. Kyselyn lopussa on mahdollisuus tuoda esille kokemuksia palveluiden saatavuuteen ja esteettömyyteen liittyen myös muita palveluita koskien.

Kyselyn kohderyhmänä ovat pitkäaikaissairaat tai vammaiset henkilöt. Mikäli koette kyselyn kysymykset vaikeiksi, niin pyytäkää jotakuta läheistänne avustamaan teitä kyselyyn vastaamisessa. Myös pitkäaikaissairaan tai vammaisen henkilön läheiset (esim. omainen, ystävä, lähityöntekijä) voivat halutessaan vastata kyselyyn.

Pääset vastaamaan kyselyyn tästä linkistä.


Vastaattehan 16.8. mennessä. Vastauksenne on meille arvokas!

Kyselyyn vastaamiseen kuluu aikaa noin 10 minuuttia.

Osallistumalla kyselyyn voit voittaa elämyslahjakortin!


Kuluttajaparlamentin kevään 2015 kyselyihin osallistuneiden kesken arvotaan kaksi 100 euron arvoista elämyslahjakorttia. Lahjakortilla voi lunastaa elämyksen ElämysLahjojen valikoimasta (elamyslahjat.fi). Pääsette mukaan arvontaan merkitsemällä yhteystietonne kyselyn lopussa erilliseen yhteystietolomakkeeseen. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Yhteystietojanne ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen, ja ne käsitellään erillään kyselylomakkeen vastauksista.