|

|

Sosiaalisen luototuksen tulisi olla käytössä kaikkialla Suomessa

Marttaliitto on vaikuttamassa Mun talous -verkostossa. Marttaliitto suosittelee sosiaalisen luototuksen laajentamista. Sosiaalinen luototus tukee kansalaisten taloudellista selviytymistä sekä ehkäisee syrjäytymistä.

Mun talous -verkoston allekirjoittaneet, jäsenet suosittelevat sosiaalisen luototuksen ottamista osaksi kuntien velvoitteita, sillä laskelmat todistavat sosiaalisen luototuksen tuovan säästöjä sitä käyttäville kunnille. Sosiaalinen luototus tukee kansalaisten taloudellista selviytymistä sekä ehkäisee syrjäytymistä.

Sosiaalinen luototus kehitettiin, sillä pienituloisten ja vähävaraisten henkilöiden ongelmat ovat monimuotoisia ja heidän mahdollisuutensa parantaa taloudellista asemaansa ovat huonot. Sosiaalisen luototuksen järjestäminen määritellään nykyisin kunnan vapaaehtoiseksi tehtäväksi, jonka käyttöönotosta kunta itse päättää. Laki sosiaalisesta luototuksesta tuli voimaan 1.1.2003 ja se on otettu reilun kymmenen vuoden aikana otettu käyttöön vasta vajaassa 30 kunnassa.

Sosiaalinen luototus tarjoaa kunnalle uuden keinon edistää pienituloisten ja vähävaraisten kuntalaisten taloudellista selviytymistä ja itsenäistä suoriutumista. Luototuksen kohtuuehtoisuus antaa yksilölle ja perheelle mahdollisuuden tasapainottaa ja korjata talouttaan sekä välttää ulosotto. Sen avulla voidaan ehkäistä ja korjata ensisijaisesti taloudellista syrjäytymistä ja taloudellisiin vaikeuksiin liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia.

Kun suomalaisten taloudelliset ongelmat lisääntyvät, tulee olemassa olevat ratkaisut ottaa käyttöön. Mun talous -verkoston kannanoton allekirjoittaneet katsovat, että erityisesti kohtuuehtoinen laina, joka auttaa pienituloista henkilöä kodinmenojen hoidossa tai velkojen järjestelyssä, estää useita henkilöitä joutumasta ulosottoon. Erityisenä perusteluna sosiaalisen luototuksen käyttöönotolle on työryhmän jäsenenä olevan Petra Einiön laatimat laskelmat sosiaalisen luototuksen säästövaikutuksista. Laskelmat todistavat, että sosiaalinen luototus säästää kunnan menoja varovaistenkin laskemien mukaan. Esiteltyjen taustojen ja selvityksien perusteella allekirjoittaneet vaativat, että sosiaalisen luototuksen tulisi olla vaihtoehto kaikille sitä tarvitseville suomalaisille.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Pinja Hirvilammi
Suomen Setlementtiliito, Mun talous –hanke
puh. 050 431 7909
pinja.hirvilammi@setlementti.fi