|

|

Terveyttä ja iloa ruoasta – varhaiskasvatuksen ruokailusuositus

Tänään julkaistiin Terveyttä ja iloa ruoasta – varhaiskasvatuksen ruokailusuositus. Se antaa yleiset suuntaviivat terveyttä edistävän ruoan tarjoamisesta ja ruokakasvatuksesta varhaiskasvatuksessa.

Ruokailu on tärkeä osa varhaiskasvatusta. Suosituksissa korostuu lasten osallisuus, arjen taitojen oppiminen ja ruokailo, joka syntyy ruoasta, yhdessä tekemisestä, toisten kanssa jakamisesta ja syömisestä. Suosituksen tavoitteena on edistää myönteistä suhtautumista ruokaan ja syömiseen sekä kehittää lasten edellytyksiä omatoimiseen ruokailuun. Myönteiset oppimiskokemukset ruokailutilanteissa ovat tärkeitä.

Suositus kuvaa hyviä käytäntöjä ja antaa vinkkejä ruokakasvatuksen toteuttamiseen sekä sen seurantaan ja arviointiin. Makumieltymykset ja ruokatottumukset syntyvät varhain ja kantavat pitkälle tulevaisuuteen. Kun lapset ja aikuiset syövät yhdessä, lapset saavat tärkeän mallin ravitsemuksellisesti riittävästä syömisestä ja hyvistä, toiset ruokailijat huomioivista pöytätavoista.

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan (VRN) antama suositus on tarkoitettu kunnille ja varhaiskasvatuksen järjestäjille, varhaiskasvatuksen yksiköille, lasten ruokapalvelujen toteuttajille, kodeille ja alan opiskelijoille.

Terveyttä ja iloa ruoasta – varhaiskasvatuksen ruokailusuositus on luettavissa täällä.


Lisätietoa