Yhteisöllisyydestä hyvinvointia

Piirin uusin hanke alkoi 1.9.2022 ja kestää 31.8.2024.

  • Rahoittajana Keski-Suomen liitto (AKKE)
  • Kohderyhmänä taloyhtiöt ja niiden asukkaat, kyläyhdistykset ja kesäasukkaat
  • Yhteistyökumppanina Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry

Tavoite:

  • lisätä osaamista häiriötilanteisiin varautumisessa
  • lisätä asukkaiden turvallisuutta
  • tuoda uutta yhteisöllistä toimintaa taloyhtiöihin
  • osallisuuden vahvistaminen, koetun yksinäisyyden väheneminen

Toimintamuodot:

Luento: Kotivara tai Varautuminen/Selviydy sähköttä
Luento: Turvallinen asuinyhteisö tai Yhteisöllinen taloyhtiö
Retki: Villiyrtit, Sienet tai Mielihyvää metsästä
Ruokakurssi: Kokkisota-ruokakurssi Kotivarasta
Ruokakurssi: Nyyttikestit taloyhtiölle, hyödyntäen kotivaraa ja luonnonantimia.

  • Luentojen kesto noin 1,5 tuntia, osallistujamäärä 10-100 hlöä
  • Retkien keston n. 2 tuntia, osallistujamäärä n. 10-20 hlöä
  • Ruokakurssien kesto n. 2,5-3 tuntia, osallistujamäärä n. 10-20 hlöä

Taloyhtiöt ja kyläyhteisöt voivat varata piiristä maksuttomia kursseja tai luentoja.

Yhteyshenkilö: Hanni Kuronen, hanni.kuronen@martat.fi tai 050 512 0073.