Monimuotoinen kotipiha -hanke

Monimuotoinen kotipiha – Kestävä ja syötävä kotipiha kaupungissa -hanke

Jokaisella kotipihalla on merkitystä luonnon monimuotoisuudelle. Monimuotoinen kotipiha- hankkeessa (2021-2022)  järjestettiin verkkokoulutuksia ja tuotettiin puutarhaharrastaja -opinnot Martta-akatemiaan. Vapaaehtoiset järjestivät puutarhatapahtumia eri puolilla Suomea ja opastivat, kuinka omaa kotipihaa voi muuttaa monimuotoisemmaksi. Samalla opittiin myös kotitarveviljelyn perustaitoja. Hankkeen pilottikokeilussa muutettiin kotipihoja monimuotoisemmaksi ja näillä sivuilla voit tutustua pihoihin. Hankkeeseen on myönnetty ympäristöministeriön hallinnonalan harkinnanvaraista avustusta Keski-Suomen ELY-keskuksesta. #monimuotoinenkotipiha #kotipiha #martat