Martat tukevat Kamerunin, Etiopian ja Malawin naisia ja tyttöjä kouluttamalla heitä ravitsemuksessa, kotitaloustaidoissa ja pienyrittäjyydessä.

Itä-Hämeen kv-martta Ulla Kaikkonen on tutustunut paikan päällä Kamerunissa ja Etiopiassa Marttojen kansainväliseen työhön. Hän kertoo mielellään Marttojen kansainvälisestä työstä. Häntä voi tiedustella kertomaan aiheesta marttailtaan: ulla_kaikkonen(at)hotmail.com, p. 044 0403744. Piirin hallitus suosittaa yhdistyksiä korvaamaan vapaaehtoisten matkakustannukset ja muut kustannukset, kun he pyytävät vapaaehtoisia tilaisuuksiinsa.