Marttojen kuntouttavalla työtoiminnalla hyviä tuloksia

Marttojen kuntouttavalla työtoiminnalla hyviä tuloksia

 

 

Lounais-Suomen Martat järjestää kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoimintaa ja yksilömuotoista toimintaa. Kuntouttavalla työtoiminnalle olemme pystyneet ehkäisemään työttömyyden kielteisiä vaikutuksia (yksinäisyys, syrjäytyminen), parantamaan asiakkaan toimintakykyä (osallisuus, vuorovaikutustaidot, onnistumisen kokemukset, yhdessä tekeminen, ilo), lisäämään elämänhallinnan ja arjenhallinnan taitoja ja luomaan edellytyksiä työllistymiselle.

 

Käytännössä kuntouttavan työtoimintamme on ollut asiakkaan osaamisen ja työkyvyn tunnistamista, arjen rytmiin opettamista, erilaisia ruokakursseja, kodinhoidon taitojen opettelua sekä työkokeilua ja henkilökohtaista valmentamista.

 

Kuty –ryhmätoiminnalla olemme onnistuneet tukemaan pitkään työttömänä olleita takaisin työllistymisen ensiaskeleille. Kuntouttava työtoiminta on myös kunnille taloudellisesti kannattavaa, koska ryhmätoimintaan osallistuvat henkilöt vähentävät kunnan maksamaa kuntaosuutta henkilöstä, joka on pitkään ollut työttömänä (351 €/henkilö/kk).

 

Lue lisää työelämäpalveluiden sivuilta!