Kuntouttava työtoiminta

Lounais-Suomen Martoilla on tarjolla kuntouttavaa työtoimintaa. Huomaa, että koronatilanteesta johtuen meillä ei tällä hetkellä ole tarjolla ryhmämuotoista, vaan ainoastaan yksilömuotoista toimintaa. Tilaa on tällä hetkellä koululaisten iltapäivätoiminnassa, jossa kuntoutuja toimii vakituisen henkilökunnan apuna lasten ohjaamisessa. Ota yhteyttä, jos olet kiinnostunut!

Ryhmät

Ryhmiä järjestetään 2-3 kertaa vuodessa. Ryhmä kokoontuu kahtena päivänä viikossa, klo 9-13. Ryhmän koko on 8-15 henkeä. Toimintapäivinä tarjotaan lounas. Ryhmämuotoinen kuntouttava työtoiminta sisältää monipuolisia työllistymisedellytysten ja arjenhallinnan parantamiseen tähtääviä toimia, joita ovat esimerkiksi:

  • Keittiötyöskentely, jossa keskitytään mm. perusruuanvalmistustaitojen lisäämiseen, ravitsemussuosituksiin, hinta- ja erityisruokavaliotuntemukseen
  • Hygieniapassin suorittaminen
  • Arjen oppitunnit ja oman elämän hallinta
  • Oman hyvinvoinnin lisääminen ja stressinhallinta
  • Työnhakutaidot
  • Jatkosuunnitelmat
  • Työnhakutaitojen vahvistaminen
  • Tutustumiskäynnit ja retket
  • Kykyviisari

Seuraavasta kuntouttavan työtoiminnan ryhmästä ei ole vielä tehty päätöstä. Ryhmät kokoontuvat yleensä kaksi kertaa viikossa klo 9-13. Huomaa, että sopimuksen alkamispäivä on aina maanantai riippumatta ensimmäisestä kokoontumispäivästä. Jos olet kiinnostunut osallistumaan ryhmään, ota yhteyttä Turun kaupungin työllisyyspalvelukeskukseen, joka ohjaa asiakkaat meille.

Kuntouttavan työtoiminnan ryhmä – tulostettava esite

Yksilömuotoinen KuTy

Yksilömuotoista kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään pääasiassa koululaisten iltapäiväkerhoissa 2-4 päivänä viikossa, 4h/päivä. Muutamia paikkoja on tarjolla myös vanhusten Arkiavussa. Jos olet kiinnostunut osallistumaan toimintaan, ota yhteyttä Turun kaupungin työllisyyspalvelukeskukseen, joka ohjaa asiakkaat meille.

Lounais-Suomen Marttojen kuntouttavaa työtoimintaa koordinoi Thua Aalto, 050 528 3061, thua.aalto@martat.fi.