Kuntouttava työtoiminta

Lounais-Suomen Martoilla on tarjolla kuntouttavaa työtoimintaa. Huomaa, että koronatilanteesta johtuen meillä ei tällä hetkellä ole tarjolla ryhmämuotoista, vaan ainoastaan yksilömuotoista toimintaa. Tilaa on tällä hetkellä koululaisten iltapäivätoiminnassa.

Ryhmät

Ryhmiä järjestetään 2-3 kertaa vuodessa. Ryhmä kokoontuu kahtena päivänä viikossa, klo 9-13. Ryhmän koko on 8-15 henkeä. Toimintapäivinä tarjotaan lounas. Ryhmämuotoinen kuntouttava työtoiminta sisältää monipuolisia työllistymisedellytysten ja arjenhallinnan parantamiseen tähtääviä toimia, joita ovat esimerkiksi:

  • Keittiötyöskentely, jossa keskitytään mm. perusruuanvalmistustaitojen lisäämiseen, ravitsemussuosituksiin, hinta- ja erityisruokavaliotuntemukseen
  • Hygieniapassin suorittaminen
  • Arjen oppitunnit ja oman elämän hallinta
  • Oman hyvinvoinnin lisääminen ja stressinhallinta
  • Työnhakutaidot
  • Jatkosuunnitelmat
  • Työnhakutaitojen vahvistaminen
  • Tutustumiskäynnit ja retket
  • Kykyviisari

Seuraavasta kuntouttavan työtoiminnan ryhmästä ei ole vielä tehty päätöstä. Ryhmät kokoontuvat yleensä kaksi kertaa viikossa klo 9-13. Huomaa, että sopimuksen alkamispäivä on aina maanantai riippumatta ensimmäisestä kokoontumispäivästä. Jos olet kiinnostunut osallistumaan ryhmään, ota yhteyttä Turun kaupungin työllisyyspalvelukeskukseen, joka ohjaa asiakkaat meille.

Kuntouttavan työtoiminnan ryhmä – tulostettava esite

Yksilömuotoinen KuTy

Yksilömuotoista kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään pääasiassa koululaisten iltapäiväkerhoissa 2-4 päivänä viikossa, 4h/päivä. Muutamia paikkoja on tarjolla myös vanhusten Arkiavussa. Jos olet kiinnostunut osallistumaan toimintaan, ota yhteyttä Turun kaupungin työllisyyspalvelukeskukseen, joka ohjaa asiakkaat meille.

Lounais-Suomen Marttojen kuntouttavaa työtoimintaa koordinoi Thua Aalto, 050 528 3061, thua.aalto@martat.fi.