Kuntouttava työtoiminta

Lounais-Suomen Martoilla on tarjolla kuntouttavaa työtoimintaa sekä ryhmä- että yksilömuotoisena.

Ryhmät

Ryhmiä järjestetään 2-3 kertaa vuodessa. Ryhmä kokoontuu kahtena päivänä viikossa, klo 9-13. Ryhmän koko on 8-15 henkeä. Toimintapäivinä tarjotaan lounas. Ryhmämuotoinen kuntouttava työtoiminta sisältää monipuolisia työllistymisedellytysten ja arjenhallinnan parantamiseen tähtääviä toimia, joita ovat esimerkiksi:

  • Keittiötyöskentely, jossa keskitytään mm. perusruuanvalmistustaitojen lisäämiseen, ravitsemussuosituksiin, hinta- ja erityisruokavaliotuntemukseen
  • Hygieniapassin suorittaminen
  • Arjen oppitunnit ja oman elämän hallinta
  • Oman hyvinvoinnin lisääminen ja stressinhallinta
  • Työnhakutaidot
  • Jatkosuunnitelmat
  • Työnhakutaitojen vahvistaminen
  • Tutustumiskäynnit ja retket
  • Kykyviisari

Seuraava kuntouttavan työtoiminnan ryhmä järjestetään todennäköisesti alkuvuodesta 2020. Huomaa, että sopimuksen alkamispäivä on aina maanantai riippumatta ensimmäisestä kokoontumispäivästä. Jos olet kiinnostunut osallistumaan ryhmään, ota yhteyttä Turun kaupungin työllisyyspalvelukeskukseen, joka ohjaa asiakkaat meille.

Yksilömuotoinen KuTy

Yksilömuotoista kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään pääasiassa koululaisten iltapäiväkerhoissa 2-4 päivänä viikossa, 4h/päivä. Muutamia paikkoja on tarjolla myös vanhusten Arkiavussa. Jos olet kiinnostunut osallistumaan toimintaan, ota yhteyttä Turun kaupungin työllisyyspalvelukeskukseen, joka ohjaa asiakkaat meille.

Lounais-Suomen Marttojen kuntouttavaa työtoimintaa koordinoi Thua Aalto, 050 528 3061, thua.aalto@martat.fi.


 


 

 

Jaa sivu