|

|

Koronatyöryhmän päivitetyt suositukset

Yhdistyksiä pyydetään seuraamaan viranomaisten alueellisia ohjeita ja määräyksiä. Tarvittaessa piirit ja yhdistyksetkin voivat olla yhteydessä paikallisiin aluehallintoviranomaisiin ja pyytää tarkentavia ohjeita. Rajoitusten arvioidaan jatkuvan vielä tämänhetkisten aikarajojen jälkeenkin. 

Marttayhdistysten toiminta

Yhdistysten kasvokkain tapahtuva harrastustoiminta joudutaan tämänhetkisillä rajoituksilla lähes kaikilla alueilla pitämään tauolla. Mikään ei kuitenkaan estä yhdistysten harrastustoiminnan jatkamista etäyhteyksiä käyttäen.

Vuosikokoukset (kevätkokoukset) on mahdollista pitää etäkokouksina tai myös kasvokkain tapahtuvina tilaisuuksina, koska yhdistysten vuosikokoukset eivät ole avoimia yleisötilaisuuksia. Kokoukset tulee kuitenkin järjestää aina terveysturvallisesti riittäviä etäisyyksiä noudattaen. Tilojen osalta kunkin tilan omistajat ovat kuitenkin asettaneet omia rajoituksiaan, joita yhdistysten tulee seurata.

Piirit harkitsevat omien tilojensa ja voimassa olevien ohjeiden mukaisesti, onko yhdistysten mahdollista kokoontua piirien tiloissa.

Nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista sääntömääräisten vuosikokousten siirtämistä. Mikäli yhdistykset kuitenkin siirtävät kokouksensa tuonnemmaksi, Marttaliitto tai marttapiirit eivät tule niitä moittimaan. Tavanomaisilla marttayhdistyksillä ei myöskään ole sellaisia rahoittajien tai muiden tahojen asettamia velvoitteita, joiden vuoksi vuosikokoukset tulisi pitää sääntömääräisessä ajassa.