Y ja M – Martat ja NMKY lapsiperheiden mukana on Pirkanmaan Marttojen ja Tampereen NMKY:n yhteishanke, jonka kohderyhmänä ovat lapsiperheet. Pääpaino on lapsiperheissä, joissa on kouluikäisiä lapsia ja nuoria. Erityisesti mukaan toivotaan isiä yhdessä lapsiensa kanssa. Hankkeen tavoitteena on lapsiperheiden hyvinvointia tukevan ja ongelmia ehkäisevän korttelitoiminnan, ryhmätoiminnan, leirien, retkien ja kurssien toteuttaminen Tampereella sekä lähikunnissa.

Toiminta on pääosin maksutonta osallistujille ja yhteistyökumppaneille. Maksuttomuudella on pyritty varmistamaan, että myös vähävaraisemmilla perheillä on mahdollisuus päästä toimintaan mukaan. Mikäli jokin toiminta on maksullista ja perheen taloudellinen tilanne on heikko, maksuihin on mahdollista saada avustusta. Hanketta rahoittaa STM Veikkauksen tuotoilla.

Toiminnassaan hanke pyrkii yhdessä tekemisen kautta vahvistamaan lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta, tarjoamaan vertaistukea sekä mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin. Hankkeen kaikessa toiminnassa painottuu vahvasti toiminnallisuus, joka näkyy asiakasperheille mieleenpainuvina uusina kokemuksina.

Hanke pitää sisällään mm. seuraavanlaisia toimintoja:

  • Avointa korttelitoimintaa perheille

Teemme koko perheen kanssa yhdessä asioita, esimerkiksi pelaamme, kokkailemme, käymme retkillä ja tutustumme uusiin harrastuksiin.

  • Kotitalousneuvontaa

Pidämme ruokakursseja, jolloin valmistamme yhdessä esimerkiksi maittavan ateriakokonaisuuden tai välipaloja. Annamme ravitsemusneuvontaa sekä kotitalousvinkkejä oman arjen hallintaan.

  • Leiritoimintaa

Järjestämme koulujen loma-aikoina ja viikonloppuina leirejä, joissa koetaan yhdessä mieleenpainuvia ja elämyksellisiä asioita.

  • Retkitoimintaa

Vierailemme perheitä kiinnostavissa kohteissa. Vierailukohteina voivat olla esimerkiksi huvipuistot, museot, maatilat, luonnonpuistot ja urheilutapahtumat.

Lisätietoja hankkeesta:

Eija Kalliojärvi, kotitalousasiantuntija, Pirkanmaan Martat, 050 4300 150

Sami Husari, ohjaaja, Tampereen NMKY, 050 3421 633