|

|

Tutkimustulos: Martat muuta väestöä ympäristötietoisempia

Marttaliiton IROresearchilla teettämä Kestävä arki -tutkimus kertoo, että Martat haluavat omalla toiminnallaan vaikuttaa asenteisiin ja kannustaa ihmisiä tekemään vastuullisia valintoja ja tekoja. Kestävä arki on Marttojen kotitalousneuvonnan kärkiteema vuosina 2018–19.

Martat teettivät Kestävä arki -tutkimuksen marras–joulukuussa 2017. Tavoitteena oli selvittää kotitalouden roolia ja merkitystä kestävän kehityksen edistämisessä ja ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Tutkimuksessa vertailtiin suomalaisten kuluttajien ja marttojen asenteita kestävän kehityksen mukaiseen ruokaan, kodinhoitoon, ympäristöön ja kierrättämiseen liittyvien väittämien ja kysymysten kautta.

Martoille tärkeintä kotimaisuus

Tutkimuksen mukaan ympäristöasiat ovat sekä martoille että muille suomalaisille tärkeitä. Vastaajat uskoivat, että jokainen voi omilla teoillaan vaikuttaa kestävän kehityksen edistämiseen. Silti kestävän kehityksen edistäminen ei näy suomalaisten eikä myöskään marttojen kulutuskäyttäytymisessä samassa määrin kuin mitä asenteet kertovat.

Tutkimuksen mukaan martat toimivat muita suomalaisia ympäristöystävällisemmin. He yrittävät tietoisesti vähentää omaa ruokahävikkiä ja tekevät itse ruokaa, usein moneksi päiväksi kerrallaan. Muuhun väestöön verrattuna martat keräävät enemmän marjoja ja sieniä, viljelevät omaan tarpeeseen, pyrkivät vähentämään lihansyöntiä ja käyttävät siivouksessa ekologisia puhdistusaineita.

Marttojen kotitalousneuvonnalla on saatu aikaan tulosta

Martoille tärkein ruoan valintakriteerinä on kotimaisuus. Seuraavana on hinta ja kolmantena laatu. Muilla suomalaisilla puolestaan hinnan merkitys on suurin ja seuraavina ovat kotimaisuus ja laatu.

– Voimme tutkimuksen tulosten pohjalta todeta, että Marttojen kotitalousneuvonnalla on saatu merkittäviä tuloksia aikaan erityisesti marttojen keskuudessa. Työtä on vielä tehtävä, jotta hyvät asenteet saadaan näkymään kaikissa arkisissa valinnoissa, toteaa Marttaliiton neuvonnan johtaja Teija Jerkku.

Tuloksissa näkyi, että Martat olivat myös selvästi tunnollisempia kierrättäjiä. Muovia ja tekstiilejä martat ja muut suomalaiset kertoivat kierrättävänsä huonommin kuin esimerkiksi paperia tai lasia. Muovin kierrätykseen vaikutti usein pitkä välimatka lähimmälle kierrätyspisteelle.

–  Toivomme, että muovin kierrätys tulisi kotitalouksille entistä helpommaksi. Jokaisella suomalaisella tulisi olla mahdollisuus kierrättää omat muovi- ja tekstiilijätteet vaivattomasti ilman pitkiä välimatkoja tai kohtuuttomia kustannuksia, päättää Jerkku.


Marttaliitto järjestää Järkiruokaa lautasella -seminaarin perjantaina 20.4. klo 12–15.30 Teatteri Viiruksessa (Välimerenkatu 14, Helsinki). Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä Facebookin Martat vinkkaa -kanavan kautta osoitteessa fb.com/martatvinkkaa. Seminaarissa kuullaan lisää Kestävä arki -tutkimuksen tuloksista ja keskustellaan vastuullisista valinnoista. Aiheesta viestitään seminaarin aikana sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #Järkiruokaa.


Lisätietoja

  • Kestävä arki tutkimus: Neuvonnan johtaja Teija Jerkku, 050 342 0585, teija.jerkku@martat.fi, @TeijaJerkku
  • Järkiruokaa lautasella -seminaari: Kehittämispäällikkö Kaisa Härmälä, 050 511 8007, kaisa.harmala@martat.fi, @KaisaHarmala

Marttaliitto on kotitalousneuvontaa antava kansalaisjärjestö, joka edistää kotien ja perheiden hyvinvointia, toimivaa ja kestävää arkea sekä kotitalouden arvostusta. Marttajärjestö on arjen asiantuntija ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. Martoissa tahto osata itse muuttuu toiminnaksi. Martat siirtää kodin perusasioita ja taitoja sukupolvelta toiselle. Martoissa löytää ja oppii yhteisön osana ne arjen tiedot ja taidot, jotka tekevät omasta elämästä rikkaampaa. Arvojamme ovat onnistumisen ja oppimisen ilo, yhdessä tekeminen, avoimuus, valinnat kestävään arkeen ja rohkeasti omana itsenään oleminen. Elämä on parasta itse tehtynä.