|

|

64 suomalaista järjestöä vaatii oikeudenmukaista ekologista siirtymää 

Tänään käynnistyvä Oikeudenmukainen siirtymä – nyt! -kampanja esittelee järjestöjen ja kirkon yhteistyössä laatimat oikeudenmukaisen ekologisen siirtymän periaatteet. Kampanja kutsuu kansanedustajaehdokkaita mukaan sitoutumaan periaatteisiin. 

Mukana kampanjassa ovat muun muassa Marttaliitto, Soste, Amnesty International, Greenpeace, SAK, STTK sekä Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Kampanjaa koordinoi yritysvastuujärjestö Finnwatch.

Kampanjassa korostetaan, että tieteenmukaiset ilmasto- ja luontokatotoimet on tehtävä nopeasti ja vaikuttavasti, jotta ilmastokriisin ja luontokadon vakavimmat vaikutukset voidaan välttää. Samalla on varmistettava, että kaikki pysyvät muutoksessa mukana. Ilmastokriisin ja luontokadon torjunta edellyttävät suuria muutoksia yhteiskunnassa. Monet muutoksista ovat positiivisia mutta kaikki eivät. Muutosten vaikutukset myös kohdistuvat hyvin eri tavalla eri ihmisiin. 

Oikeudenmukaisen siirtymän periaatteet koostuvat kymmenestä kohdasta. Periaatteissa vaaditaan muun muassa tulevat sukupolvet huomioivia etupainotteisia ilmasto- ja luontokatotoimia, siirtymäaloilla työskentelevien ihmisten tunnistamista ja tukemista, osaamiseen panostamista sekä kustannusten oikeudenmukaista jakoa.  

”Hyvä arki kuuluu kaikille. Martat haluavat pitää kaikki mukana siirtyessämme kohti kestävämpää elämäntapaa. Päättäjien tehtävänä on huolehtia, että kotitalouksien on helppoa ja kannattavaa tehdä kestäviä kulutusvalintoja arjessa,” summaa Marttaliiton pääsihteeri Marianne Heikkilä.   

Periaatteissa painotetaan myös siirtymän suunnittelua ja seurantaa. Esimerkiksi nyt käsillä oleva energiakriisi vauhdittaa siirtymään pois fossiilisista polttoaineista, mutta sen aiheuttamien negatiivisten vaikutusten lieventäminen on ollut haasteellista. Jatkossa kriisejä voi tulla lisää, ja niihin tulee varautua. Myös hitaammin etenevät muutosprosessit vaativat etukäteissuunnittelua.  

Kansanedustajaehdokkaat voivat sitoutua oikeudenmukaisen siirtymän periaatteisiin kampanjan sivulla oikeudenmukainensiirtyma.fi.