|

|

Anna jouluna Lapselle lounas

Lapselle lounas -kampanjassa toimitetaan perheille ruoka-apua. Marraskuun aikana olemme toimittaneet viikon ruokalaatikon 1050 perheelle eri puolille Suomea. Koronatilanteen tiukentuessa ja loma-ajan lähestyessä avun tarve kasvaa.

Lapselle lounas – apua todelliseen, konkreettiseen tarpeeseen

Kampanja on perustettu auttamaan perheitä erityisesti koronapandemiasta johtuvassa ahdingossa. Niukkuutta kokevien lapsiperheiden määrä kaksinkertaistui kevään koronakriisin aikana*, eikä tilanne ole parantunut. Jo ennen koronakriisiä ruoka-avun saajista jopa 40 prosenttia oli lapsiperheitä ja monet joutuivat turvautumaan ruoka-apuun säännöllisesti**.

Lapselle lounas -ruoka-apu toimitetaan yhteistyössä yhteiskunnallinen yritys Vennerin kanssa. Vennerin ruokalaatikko sisältää ainekset ravitseviin pääaterioihin 4–6-henkiselle perheelle viikoksi, ruokaohjeet reseptivihkoina sekä videoina sekä Sana-solin D-vitamiinivalmisteen. Yhden ruokalaatikon arvo on 90 euroa.

Ruokalaatikon aineksista valmistetaan terveellistä kasvisruokaa ja ohjeet on laadittu ravitsemissuosituksia noudattaen. Ohjeiden avulla ruokataloutta on helpompi toteuttaa jatkossakin terveellisin ja edullisin aineksin. Tärkeä osa perheen ruokakulttuuria on myös ruoan valmistaminen yhdessä.

– Koronajouluna perheet elävät hyvin erilaista arkea kuin aikaisemmin, nyt korostuu kotona tehtävät arjen askareet sekä juhlan rakentaminen niistä aineksista ja mahdollisuuksista mitä perheellä on. Haluamme tarjota tukea tarvitseville perheille Suomessa mahdollisuuden hyvään ja ravitsevaan jouluun. Vennerin ruoka-avulla perheet voivat laittaa ruokaa yhdessä sähköisten ohjeiden mukaan, samalla perheenjäsenten arjen taidot vahvistuvat ja juhlasta tulee kaikille yhteinen, arvokas ja itse rakennettu. Yhdessä syöminen vahvistaa perheen välisiä ihmissuhteita, välittämistä ja luottamusta. Kotijoulu syntyy sydämeen siellä, missä kokoonnutaan yhteiseen ruokapöytään. Tämän mahdollistamiseksi tarvitsemme myös sinun apuasi, vetoaa Marianne Heikkilä, Marttaliiton pääsihteeri.

Ruoka-apu toimitetaan kohdennetusti apua tarvitseville perheille

Paikallistason yhteyksistä perheisiin vastaavat Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistykset, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Marttaliitto. Nämä järjestöt ovat paikantaneet perheet, joille ruokalaatikot toimitetaan. Niillä on olemassa olevat toimintamallit avun tarpeessa olevien perheiden tunnistamiseen ja kokemusta ruoka-avun jakamisesta. Kaikki järjestöt noudattavat yhteisiä kriteereitä avunsaajien valinnassa: vähävaraisuus, haasteellinen elämäntilanne ja kasautuneet ongelmat, joiden vuoksi perheen voimavarat ovat vähissä, työttömyys tai työttömyyden uhka.

”Ruokapaketti toi meille suuren helpotuksen, että lapset saavat ravinteikasta ruokaa taloudellisesti erittäin haastavan tilanteen aikana. Se oli suuri ilo ja helpotus. Kyllä tuli itku ilosta.”

Yritys: Osallistumalla Lapselle lounas -kampanjaan annat samalla sekä ruoka-apua perheille että digitaalisen lahjan henkilöstöllesi!

Kampanja tarjoaa vastuullisen ja monella tavalla ilahduttavan vaihtoehdon perinteisen joululahjan sijaan! Kampanjamme kautta yrityksenne saa mahdollisuuden auttaa konkreettisesti ja läpinäkyvästi. Apumme on tutkitusti vaikuttavaa, ja Venner-ruokalaatikko tarjoaa perheille paitsi ravitsevaa ruokaa, myös uusia oppeja ja yhdessä kokkailun ilon.

Nyt on juuri oikea aika auttaa: joulun ajan ruokalaatikoiden jakeluun voi osallistua 15.12 mennessä. Tämän jälkeen tulleet tilaukset toimitetaan perheille heti tammikuussa, helpottamaan uuden vuoden alkua ja arkeen paluuta.


Lisätiedot ja osallistumisohjeet

Lapselle lounas -kampanjan ovat käynnistäneet Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla, Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Marttaliitto, Tiina ja Antti Herlinin säätiö sekä Tradeka. Yhteistyössä toimii Arvoliitto. 

*Lastensuojelun keskusliitto (2020): Paikoiltaan siirretty arki – Koronakriisin vaikutukset lapsiperheiden elämään.

**Laihiala, T. (2020): Mitä leipäjonot kertovat lapsiperheiden huono-osaisuudesta? Teoksessa J. Kallio & M. Hakovirta (toim.) Lapsiperheiden köyhyys ja huono-osaisuus. Tampere: Vastapaino, 73–92.