|

|

Biolan ja Martat opastavat ravinteiden kierrätystä kompostoimalla

Jätelain muuttumisen myötä kotitalouksien kiinnostus ja tiedon tarve kompostointiin on kasvanut räjähdysmäisesti. Kotikompostointi on edullinen ja ympäristöystävällinen tapa käsitellä keittiön biojätteet ja kierrättää niiden sisältämät ravinteet omassa puutarhassa. Tämän vuoden viestintäkampanjassa Biolan ja Martat kannustavat kotitalouksia kompostoimaan ja antavat ajankohtaisia vinkkejä sekä keittiön biojätteiden että puutarhan kasvijätteiden kompostointiin.

Kotitalouksissa keittiön biojäte ja puutarhan kasvijäte kannattaa aina lajitella. Lajiteltu biojäte voidaan kierrättää toimittamalla se erilliskeräykseen tai kompostoimalla itse. Uudistunut jätelaki velvoittaa jo nyt kaikkia taajamissa sijaitsevia yli viiden asuinkiinteistön taloyhtiöitä kierrättämään biojätteensä ja vuonna 2024 kierrätysvelvollisuuden piiriin tulevat myös omakotiasujat yli 10 000 asukkaan taajamissa.

Kompostointi on helppo ja luonnonmukainen tapa käsitellä keittiön biojätteet ja puutarhan kasvijätteet jo niiden syntypaikalla, eli kotona.

− Kompostointi on paljon muutakin kuin jätteiden käsittelyä. Se opettaa ymmärtämään luonnon kiertokulkua ja ottamaan vastuuta oman ympäristön huolehtimisesta. Monesti kompostointi antaa myös alkusysäyksen puutarhaharrastukseen ja innostaa kasvattamaan itse ruokaa. Ja kaikkein paras palkinto kompostoinnista on arvokas kompostimulta! Mikä onkaan palkitsevampaa kuin eloperäisen aineen ja ravinteiden kierrätys oman pihan maanparannukseen, kannustaa Marttojen puutarha-asiantuntija Tiina Ikonen.

Kompostoida voi niin maaseudulla kuin taajamassakin. Keittiön biojätteen kompostoinnista tehdään ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Näin taloudet, joissa on keittiön biojätteen ympärivuotiseen kompostointiin soveltuva kompostori, välttyvät biojätteen erilliskeräyksen velvoitteelta. Myös sekajäteastian tyhjennysväliä voi pidentää, kun sinne ei päädy biojätettä. Puutarhan kasvijätteitä voi kompostoida ilman ilmoitusta.

− Maan elävyyden ja puutarhan monimuotoisuuden lisääntymisen lisäksi kompostoinnilla on myös selkeitä euromääräisiä etuja. Kotikompostointi vähentää jätteen kuljetuksesta aiheutuvia kustannuksia. Jo pelkästään keittiön biojätteet kompostoimalla voi säästää satoja euroja vuodessa joko biojätteen erilliskeräyksen välttämisellä tai sekajäteastian tyhjennysvälin harventamisella, vinkkaa Biolanin puutarhaneuvoja Riikka Kerttula.

Biolanin ja Marttojen viestintäkampanjassa kannustetaan jakamaan omat kompostointi- ja viljelykokemukset muille sosiaalisen median kanavissa. Omien pientenkin kokeilujen jakaminen ja toisten seuraaminen lisää tietoa ja rohkeutta kokeilla itse. #kasvatakotona #kompostointi #martat #marttailu #biolan

Lisätietoja

Tiina Ikonen, Marttojen puutarha-asiantuntija puh. 050 339 4262, tiina.ikonen@martat.fi
Riikka Kerttula, Biolanin puutarhaneuvoja puh. 040 579 5626, riikka.kerttula@biolan.fi, www.biolan.fi
Kasvata kotona -kampanja www.biolan.fi/kasvata-kotona ja www.martat.fi/kasvata-kotona