|

|

Budjettileikkaukset uhkaavat perheiden arkea

Neuvontajärjestöt kantavat huolta kotitalous- ja käsityöneuvonnan saatavuudesta ja edellytyksistä maassamme budjettileikkausten toteutuessa. Neuvontajärjestöt pitävät tärkeänä rahoituksen turvaamista, jotta neuvonnan toimintaedellytykset säilyvät. Budjettivajetta ei tule paikata heikentämällä perheille, yksilöille ja nuorille tarjottavia ja yritystoimintaa tukevia palveluja.

Neuvontajärjestöt vahvistavat kansalaisia elämänhallinnassa ja antavat välineitä hyvinvoinnin pysyvään parantamiseen sekä kantavat vastuuta syrjäytymisen ehkäisemisestä sekä yhteiskunnan eriarvoistumisesta. Jos tämä työ ajetaan alas rahoitusta leikkaamalla, ongelmat perheissä ja yhteiskunnassa lisääntyvät ja korjaavien toimenpiteiden kustannukset tulevat olemaan moninkertaiset. Voimavaroja kannattaa ohjata neuvontajärjestöjen kautta ennaltaehkäisevään toimintaan.

Hallituksen kaavailmat leikkaukset neuvonta-alan toimijoiden osalta tarkoittavat yli 16 prosentin vähennyksiä, jonka seurauksena maan kattava ja laaja-alainen neuvonta supistuisi merkittävästi ja kohderyhmät siirtyisivät käyttämään muita valtion tukipalveluja, jotka tulevat yhteiskunnalle kalliimmiksi. Neuvontajärjestön vahvuutena oleva valtakunnallisuus heikkenisi ja ammattihenkilöstön pitäminen vaikeutuisi. Neuvontajärjestöjen valtionavun reaalinen arvo on pienentynyt jatkuvasti ilman inflaatiokorotuksia. Alenevaan kehitykseen järjestöt ovat pystyneet vastaamaan toimintojaan kehittämällä, mutta nyt esitetty leikkaus uhkaa koko toiminnan tulevaisuutta aikana jolloin toisaalta korostetaan kansalaisyhteiskunnan merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnin lisääjänä.

Kotitalousneuvonnalla ja kädentaitojen vahvistamisella tuetaan perheiden arjesta selviytymistä, ehkäistään syrjäytymistä ja lisätään hyvää elämää. Hyvinvointi edistää yhteiskunnan vakautta ja sillä on kansantaloudellista merkitystä erityisesti taloudellisesti vaikeina aikoina. Lapsiperheiden köyhyys kohdistuu yksinhuoltajiin, monilapsisiin sekä pienten lasten ja maahanmuuttajien perheisiin. Ikääntyvä väestö haastaa kehittämään innovatiivisia ratkaisuja elämänlaadun turvaamiseksi. Lapsiperheet, samoin kuin nuoret, tarvitsevat tukea käden- ja käytännöntaitojen parantamiseen.

Neuvontajärjestöt lisäävät vertaistuen ja yhteisöllisyyden kautta suvaitsevaisuutta sekä näkevät maahanmuuton myönteisenä voimavarana ja tarjoavat heille kotoutumistukea arkeen. Myös erityisryhmille kohdennetulla neuvonnalla on tärkeä yhteiskunnallinen merkitys.

  • Neuvontajärjestöjen työ arjen tukemisessa on ennaltaehkäisevää, avointa ja   vaikuttavaa.
  • Kotitalous- ja käsityötaidot ovat hyvän arjen perusta ja ne opitaan tekemällä ja kokemalla, ei yksin netistä ja kirjoista lukemalla.
  • Neuvonnalla tuetaan yksilöiden ja perheiden hyvinvointia.
  • Yritysneuvonnalla lisätään valmiuksia yrittäjyyteen ja uusien työpaikkojen luomiseen.

Hallitusohjelmassa on neuvontajärjestöjen mukaan hyvää sitoumus kaventaa tulo-, hyvinvointi- ja terveyseroja sekä yhteiskunnan ja elämäntavan eriarvoisuuden kasvun lopettaminen. Liian nopeat muutokset ja budjettileikkaukset neuvonnan vähentämiseksi vaikuttavat merkittävästi suomalaisten arjen hallintaan ja jaksamiseen. Oikea-aikaiset neuvot ehkäisevät ongelmien kasaantumista.

Järjestöjen palveluksessa on kotitalous- ja käsityöalojen osaavia ammattilaisia, jotka kehittävät ja tuottavat neuvontapalveluja kaikkien saataville. Toimintaa on suomen- ja ruotsinkielisille ja osallistujia vuosittain satojatuhansia. Finlands svenska Marthaförbund rf, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry sekä Marttaliitto ry muodostavat alue- ja paikallisorganisaatioineen kotitalous- ja käsityöalan neuvontajärjestelmän. Olemme valmiit tuottamaan kaikille suomalaisille verkostossamme arjen osaamista ja hyvää elämää.  

Lue neuvontajärjestöjen näkemykset hallitusohjelmaan osoitteesta: https://www.martat.fi/medialle/?x127892=181064824

 

Marthaförbnund rf

toiminnanjohtaja Christel Raunio, christel.raunio@martha.fi, 050 911 2050

Marttaliitto ry

toiminnanjohtaja Marianne Heikkilä, marianne.heikkila@martat.fi, 050-3751195

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry

toiminnanjohtaja Liisa Niilola, liisa.niilola@maajakotitalousnaiset.fi, 040- 5555 035

Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry

toiminnanjohtaja Marketta Luutonen, marketta.luutonen@taito.fi, 040-708 4447