|

|

Ekopaasto kannustaa arvioimaan omia elintapoja

Marttaliitto on sitoutunut kiinnittämään ihmisten huomiota kulutustottumuksiin ja opastaa etsimään tietoa sekä tekemään helppoja ympäristölle ja kukkarolle hyvää tekeviä muutoksia. Martat ovat mukana jo kolmatta kertaa Ekopaasto-kampanjassa.

Suomen ympäristökeskus, Suomen evankelisluterilainen kirkko (SEK) ja maamme kristillisiä kirkkoja edustava Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) kutsuvat kansalaisia, yrityksiä ja päättäjiä rakentamaan kestävää ja oikeudenmukaista maailmaa.

Yhteisellä Ekopaasto-kampanjalla haluamme osoittaa, että yksinkertaisilla arjen ratkaisuilla voimme hillitä ilmastonmuutosta, lisätä oikeudenmukaisuutta ja edistää hyvinvointia. Kyse on maailmamme elinkelpoisuudesta tänään ja tulevaisuudessa. Nyt hiilijalanjälkemme on liian raskas.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii tekoja. Valinnat maapallon, köyhien ja lastemme hyväksi eivät tarkoita ilotonta ja ankeaa elämää, vaan pyrkimystä kohtuuteen ja riittävyyteen.

Me vauraimpien maiden asukkaat olemme avainasemassa. Vaikka olemme pieni valtio, esimerkkimme voi rohkaista globaalisti uudenlaiseen asenteeseen ja toimintaan. Jos rikkaat maat eivät ole valmiita tekoihin, on hyödytöntä odottaa niitä köyhiltä kansoilta. Se on paitsi epäoikeudenmukaista myös turhaa.

Omien elämäntapojen tarkistaminen on poliittinen teko. Voimme valita vihreää sähköä, vähentää yksityisautoilua ja lentämistä, syödä vähemmän lihaa ja suosia energiaa säästävää teknologiaa.

Mutta me haluamme myös päätöksentekijöiltä ja yrityksiltä yhteiskuntavastuuta ja oikeudenmukaisia pelisääntöjä. Päättäjien vastuulla on säätää kestäviä elämäntapoja ja yritystoimintaa tukevia lakeja. Teknologiakin tulee apuun, kun sen kehittämiseen on kysyntää, tahtoa ja painetta.

Luopumalla liiasta voimme huomata perusasioiden kauneuden ja arvon. Silloin voimme nauttia luonnon tarjoamista lahjoista kestävällä ja kohtuullisella tavalla. Kuluttaminen ei tuolloin ole kyltymätöntä, vaan kohtuus on kylliksi.

Monien uskontojen perinteeseen kuuluu askeesi, joka kutsuu löytämään ajallisten asioiden sisältä niiden ajattoman arvon ja merkityksen. Ekopaasto toteutetaan kirkkovuoteen kuuluvan suuren paaston aikana, jolloin valmistaudutaan pääsiäiseen.

Hengellinen elämä ja kohtuullinen elämäntapa tukevat toisiaan. Kohtuus ja pidättäytyminen liiasta johtavat huomaamaan mitä hyvää itsellä jo on ja tuntemaan siitä kiitollisuutta. Mieli avautuu iloon ja juhlaan.

Ekopaasto.fi tarjoaa tietoa ja vinkkejä asumiseen, liikenteeseen, ruokaan ja kuluttamiseen liittyviin elämäntapamuutoksiin.