|

|

Hyvää Kodin ja Koulun päivää!

”Luottamus on tänään koulun ja vanhempien yhteistyön tärkein lähtökohta.”

Lapsi- ja perhejärjestöissä näemme, että vastuu lapsista ja nuorista on meillä kaikilla, koululla, kodilla ja yhteiskunnalla. Kukaan ei voi yksin tehdä riittävästi kasvatustehtävässä onnistumisessa. Kasvatus- ja opetuskumppanuus rakentuvat luottamukselle, joka on välttämätöntä vastavuoroisen suhteen ja rakentavan hengen syntymiselle. Luottamus on tänään koulun ja vanhempien yhteistyön tärkein lähtökohta.


Marttaliiton toiminnanjohtaja Marianne Heikkilä kirjoittaa Opetin.fi-sivulla.