|

|

Hyvät arjentaidot tukevat nuoria elämän taitekohdissa

Itsenäistyvät nuoret tarvitsevat syksyn alkaessa arjen- ja kädentaitoja aiempaa enemmän. Neuvontajärjestöjen #pystyn -kampanja kannustaa aikuisia opettamaan arkitaitojaan nuorille. Samalla ehkäistään syrjäytymistä ja kasvatetaan nuorten itseluottamusta.

Monen nuoren elämäntilanne muuttuu tänä syksynä opintojen alkaessa. Ensimmäiseen omaan kotiin muuttaminen ja itsenäisen elämän aloittaminen on kriittinen muutosvaihe elämässä. Neuvontajärjestöjen tekemästä työstä saatujen kokemusten ja Nuorisobarometrin mukaan suurin osa nuorista selviytyy arkitoiminnoista hyvin.

– Erityisesti ruoanlaitto ja kaupassakäynti sujuvat nuorilta hienosti. Puutteita on pyykinpesussa, siivoamisessa, vuorokausirytmin säilyttämisessä sekä pankki- ja veroasioiden hoitamisessa. Näissä asioissa moni tarvitsisi aikuisen ihmisen tukea aiempaa enemmän, sanoo Pystyn-kampanjan hankekoordinaattori Hanna Viita.

Neljän neuvontajärjestön yhteinen #pystyn2018 -kampanja haastaa aikuiset opettamaan nuorille aiempaa rohkeammin omia arjen- ja kädentaitoja. Tavoitteena on opettaa vähintään 10 000 taitoa kampanja-aikana 15.1.–31.10.2018. Elokuun alkuun mennessä tavoitteesta oli saavutettu puolet.

– Nyt on juuri oikea aika auttaa kotoa pois muuttavia nuoria. Haluamme kannustaa aikuisia tarjoamaan apuaan aiempaa uskaliaammin. Omasta mielestä vähäpätöiseltä tuntuva arkitaito voi olla juuri se asia, jossa nuori kaipaakin apua uudessa elämäntilanteessa, Viita toteaa.

Eniten Pystyn-kampanjassa on tähän asti opetettu ruoanlaittoa ja leivontaa, mutta tärkeintä on tukea jokaista nuorta yksilöllisesti. Opetettu taito on helppo tehdä näkyväksi kampanjan kotisivuilla osoitteessa www.pystyn.fi. Sivustolla voi myös seurata reaaliaikaisesti taitojen kertymistä.

 Lisätiedot

#pystyn2018 #jojagkan2018 kampanja on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Tehtävä Z Uppdrag -hanketta. Hanketta toteuttaa yhteistyössä neljä Suomen johtavaa neuvontajärjestöä: Finlands svenska Marthaförbund r.f., Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry, ProAgria Etelä-Suomi ry/Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset sekä Marttaliitto ry, joka hallinnoi hanketta.