|

|

Arjen osaamista ja hyvää elämää kaikille

Marttaliiton kevätkokous muistuttaa tulevia päättäjiä kotien ja perheiden hyvinvoinnin tärkeydestä. Vaalityössä nousivat esille perheiden hyvinvointi, syrjäytymisen ennaltaehkäisy ja lapsiperheiden aseman parantaminen. Hyvinvointivaltion tärkein tehtävä on turvata lapsiperheiden palvelut ja kohtuullinen toimeentulo. Koteihin ja perheisiin panostaminen on investointi tulevaisuuteen. Lapsiperheiden hyvinvointi vaikuttaa myönteisesti koko yhteiskuntaan ja ennaltaehkäisee eriarvoisuutta ja syrjäytymistä.

Kotitaloudellisen osaamisen tasoa on nostettava ja riittävä kotitalousneuvonta on turvattava perheiden hyvinvointia edistävänä käytännön toimenpiteenä. Tiukkoina aikoina arjen hallintaan liittyvä osaaminen ja itse tekeminen edistävät selviytymistä ja vähentävät yhteiskunnan taloudellisen tuen tarvetta. Lapsiperheiden köyhyys kohdistuu usein yksinhuoltajiin, monilapsisiin ja pienten lasten perheisiin sekä maahanmuuttajaperheisiin. Oikea-aikaiset neuvot ja arjen hallinnan vahvistaminen ehkäisevät ongelmien kasautumista.

Perheiden ja kotitalouksien hyvinvointi edistää yhteiskunnan vakautta ja sillä on kansantaloudellista merkitystä. Riittävä kotitalousneuvonta turvaa perheiden hyvinvointia. Marttaliitto kantaa huolta kotitalousneuvonnan saatavuudesta ja edellytyksistä maassamme. Pidämme tärkeänä rahoituksen turvaamista, jotta kotitalousneuvonnan toimintaedellytykset säilyvät. Tulevalla hallituskaudella sosiaalihuoltolain mukaista kotipalvelua ja neuvontaa on suunnattava erityisesti lapsiperheille ja siihen on kohdennettava ja lisättävä valtion rahoitusta. Kunnallisen kotipalvelun ohella perheet käyttävät mielellään myös järjestöjen palveluja.

Järjestömme kurssi- ja neuvontatoiminta on valtakunnallisesti kattavaa. Marttaliiton ja 16 maakunnallisen piirin palveluksessa on kotitalousalan ammattilaisia, jotka opettavat kotitalouteen liittyviä taitoja. Toimintaa toteutetaan järjestämällä kursseja ja antamalla henkilökohtaista neuvontaa. Käytännön kotitalousneuvonnalla tavoitamme vuosittain lähes 160 000 henkilöä sekä internetin ja sosiaalisen median kautta yli 2 miljoonaa.

Olemme valmiit tuottamaan kaikille suomalaisille arjen hallintaa ja osaamista sekä hyvää elämää.

Merja Siltanen

hallituksen puheenjohtaja

Marianne Heikkilä

toiminnanjohtaja

www.martat.fi