|

|

Kannanotto: Kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiä parannettava tiloja avaamalla

Julkaisuvapaa 26.2.2018

Aktiivisesti toimivassa kansalaisyhteiskunnassa kaikilla tulee olla mahdollisuuksia osallistua toimintaan, joka edistää yksilön, oman lähiyhteisön ja koko yhteiskunnan hyvinvointia. Voittoa tavoittelemattomien yhdistysten toiminta tarvitsee kokoontumistiloja, jotka ovat maksuttomia. Verovaroin kustannettuja tiloja on käytettävissä kunnissa, kaupungeissa ja maakunnissa. Näiden yhteisten tilojen käyttöä tulisi laajentaa ja avata ne tukemaan kansalaisten aktiivisuutta.

Kuntien järjestöille tarjoamien toimitilojen hintakehitys on huolestuttava. Tutkimusten mukaan yli puolet yhdistyksistä (59%) toimii tällä hetkellä kunnan omistamissa tiloissa. Kahden viime vuoden aikana maksullisten tilojen hinta on kallistunut 15 prosentilla ja aiemmin ilmaiseksi käyttöön saadut tilat ovat muuttuneet maksullisiksi kahdeksalla prosentilla yhdistyksistä. Kiinteistöhallintojen eriyttäminen omiksi tulosyksiköikseen ei saa vaikeuttaa tilojen käyttömahdollisuuksia. Lisäksi säästösyistä toteutetut tilojen omavalvontavaatimukset ovat vaikeuttaneet järjestöjen toimintamahdollisuuksia.

Tilamaksujen noustessa yhdistysten on keskityttävä varsinaisen toiminnan sijaan varainhankintaan ja korotettava jäsen- sekä osallistumismaksuja. Tämä johtaa vapaaehtoistoimijoiden vähenemiseen ja sen seurauksena yhdistysten toiminnan loppumiseen.

Järjestöjen ja kuntien/maakuntien yhteisellä sopimuksella voidaan:

  • tukea ennaltaehkäisevää toimintaa
  • tukea heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta ja yhteisöllisyyttä
  • avata verovaroin tuettujen tilojen merkityksellinen käyttö kansalaisten hyvinvoinnin vahvistamiseksi
  • tarjota palveluja, joita järjestöjen on luonteva toteuttaa
  • säästää kuntien ja maakuntien varoja

Marttajärjestö edellyttää, että kuntien ja maakuntien tulee jatkossa edistää kansalaisyhteiskunnan hyvinvointia ja osallisuutta tarjoamalla tiloja järjestöjen toimintaan.


Lisätiedot

Martat on kansalaisjärjestö, joka edistää kotien ja perheiden hyvinvointia ja kotitalouden arvostusta. Vaikutamme, autamme, opastamme ja inspiroimme. Ideoimme ja teemme ruokaan, ravitsemukseen, puutarhanhoitoon, ympäristöön, kodin talouteen ja kodinhoitoon liittyvää aineistoa tarjoten tekemisen iloa ja onnistumisen elämyksiä. Valtakunnalliseen keskusjärjestö Marttaliittoon kuuluu 14 alueellista piiriä, joissa kotitalous- ja puutarha-asiantuntijat neuvovat ja kouluttavat. Kotitalousneuvontamme tavoitti vuonna 2016 noin 96 000 henkilöä. Paikallisia marttayhdistyksiä on 1 170 ja niissä 45 000 jäsentä. Martat viihtyvät ja harrastavat yhdessä sekä järjestävät yhdistyksissä tapahtumia kotitalouden, kädentaitojen ja opiskelun merkeissä.