|

|

Kannanotto: Kasvipohjaisiin elintarvikkeisiin kannattaa investoida nyt

Marttaliitto on allekirjoittanut yhteisen kantapaperin, joka vaatii että seuraava hallitus laatii laajan kasvipohjaista ruokaa edistävän investointipaketin.

Kasvipohjaisten elintarvikkeiden maailmanmarkkina kasvaa nopeasti. Vaihtoehtoisten proteiinien arvioidaan kattavan vuoteen 2035 mennessä jopa 22 % maailman proteiinimarkkinoista, jos alan kasvua edistetään.* Lähes 30 suomalaista elintarvikealan yritystä ja muuta elintarvikealan toimijaa vaatii, että seuraava hallitus laatii laajan kasvipohjaista ruokaa edistävän investointipaketin.

Suomelle keskeisistä verrokkimaista jo Tanska, Ranska ja Kanada ovat tehneet mittavia investointeja valtion budjetista kasvipohjaisiin elintarvikkeisiin. Tanskassa kasvipohjaisten elintarvikkeiden kehittämiseen tämän vuosikymmenen aikana on myönnetty 168 miljoonan euron kehittämisrahasto. Tanskassa kasvipohjaiseen ruokaan panostaminen on keskeinen osa maan ilmasto-ohjelmaa. Myös Suomessa investoinnit kasvipohjaiseen ruokaan voivat auttaa päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa.

“Suomella on mahdollisuus olla globaaleilla ruokamarkkinoilla kokoaan suurempi toimija ja tehdä kasvipohjaisista elintarvikkeista kansallinen ylpeydenaihe, joka niittää mainetta myös ulkomailla. Mahdollisuuksiin täytyy tarttua nyt, eikä antaa kilpailijoille etumatkaa”, toteaa vaatimuksessa mukana olevan MeEatin toimitusjohtaja Mikko Karell.

Viimeistään nyt on herättävä ruoan murrokseen. Suomessa on hyvät raaka-aineet ja vahva elintarvikeosaaminen, mikä luo erinomaisen pohjan kehitystyölle. Yrityksillä on tässä merkittävä rooli, mutta työ tarvitsee vauhdittajaa ja valtion panosta esimerkiksi koulutuksen sekä tutkimuksen eteenpäin viemisessä.

“Suomessa on innovoitu ainutlaatuisia kasvipohjaisia tuotteita. Panostamalla alan kehitykseen voimme kilpailla maailman kärjessä ja hyödyntää uusien tuotteiden tuomia vientimahdollisuuksia., kertoo Apetitin kaupallinen johtaja Timo Partola

Tuki kasvipohjaisille elintarvikkeille olisi hyödyksi monella tavalla. Se lisäisi Suomen kilpailukykyä globaaleilla elintarvikemarkkinoilla, toisi lisää työpaikkoja kestävälle ja uudistumiskykyiselle kentälle, positioisi Suomen ratkaisijaksi ruokakriisin keskellä ja vahvistaisi Suomen omavaraisuutta.

Suomalaisten mielestä valtion tulee tukea elintarvikkeiden vientiä ja vastuullisia ruokavalintoja

69 % yli 18-vuotiaista suomalaisista on sitä mieltä, että valtion pitäisi kehittää ja tukea suomalaisten elintarvikkeiden vientiä maailmalle, selviää verkoston teettämästä tuoreesta tutkimuksesta. Samoin 69 % suomalaisista ajattelee, että kasvipohjaisista elintarvikkeista voi löytyä Suomen elintarviketeollisuudelle uusia vientimahdollisuuksia.

Kyselytutkimuksen mukaan enemmistö suomalaista (60 %) on myös sitä mieltä, että valtion tulee ohjata suomalaisia kohti vastuullisia, terveellisiä ja kestäviä ruokavalintoja. Yli puolet (56 %) näkee, että kasvipohjaisten proteiinien tuotantoa pitäisi lisätä huoltovarmuuden kasvattamiseksi.

“Mitä monipuolisemmin kasvipohjaista ruokaa on saatavilla, sitä helpompi on valita sitä niin kaupassa kuin ravintolassakin. Kasvipohjaisen ruoan valitseminen on lähes poikkeuksetta ympäristöystävällisempi valinta kuin eläinperäinen tuote ja usein ero on moninkertainen. Ilahduttavaa, että suomalaiset näkevät kasvipohjaisen ruoan menestysmahdollisuudet”, toteaa WWF:n suojeluasiantuntija Elisa Niemi.

Tutkimus teetettiin Kantar Publicilla tammikuussa 2023. Tutkimukseen vastasi 1019 yli 18-vuotiasta suomalaista.**

Lue kantapaperi täällä (pdf).

Kantapaperin ovat allekirjoittaneet:

Apetit Oyj
Foodiq Oy
Gary Renegade Oy
Gutly Foods Oy
HoviRuoka Oy
Impolan kasvitila
Oy Karl Fazer Ab
Kymijoen Ravintopalvelut Oy
Lidl Suomi
Nordic Foodtech VC
Nordic Umami Company
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry
Marttaliitto ry
Meeat Food Tech Oy
Mö Foods Oy
Oatly
Palmia Oy
Paulig
Raisio Oyj
Silmusalaatti
S-ryhmä/ SOK
Sukula Co. Eatertainment Society Oy
Unicafe/ Ylva Palvelut Oy
Vihreä Härkä kasviproteiinit
Voima-papu Finland Oy / Karviaisten tila
VTT
Vöner Oyj
WWF Suomi 


*Boston Consulting Group (BCG) 2021

**Kyselyn tiedonkeruu toteutettiin internetkyselynä Kantar Publicin käyttämässä Forum-internetpaneeleissa 13.–18.1.2023. Vastaajia on 1019 yli 18-vuotiasta suomalaista.

Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta +- 3,1 %-yksikköä.