|

|

Kotitalousopetuksen asemaa tuntijakouudistuksessa tulee vahvistaa ja tuntimääriä lisätä

Perusopetuksen uudistetun tuntijaon esityksessä kotitalous on taito- ja taideaineisiin nähden eriarvoisessa asemassa. Valinnaisaineiden vähentyessä kotitalousopetus ja sen myötä arjentaitojen hallinta heikkenee peruskouluikäisiltä nuorilta.

Kotitalous on monipuolinen ja toiminnallinen taitoaine. Tunnilla opitaan yhteistyötä, tasa-arvoa, kuluttajana ja aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä toimimista, ympäristön huomioon ottamista ja eettisten valintojen tekemistä.

Perusopetuksen tavoitteena on turvata koko ikäluokalle tasavertaiset edellytykset elämään. Kotitalousopetuksessa erilaiset ja eri taustoista tulevat oppilaat omaksuvat elämässä selviytymisen taitoja tasa-arvoisesti. Oppilaat saavat itsetunnon kehittymiselle tärkeitä onnistumisen elämyksiä, siksi kotitalous on monen nuoren suosikkiaine.

Hallitusohjelma, kuluttajapoliittinen ohjelma, ruokapoliittinen selonteko ja monet muut politiikkaohjelmat edellyttävät kansalaisilta kykyä tehdä terveyttä edistäviä ja ympäristöystävällisiä kulutusvalintoja. Myös hallitusohjelmassa tärkeäksi nostettu arvokasvatus toteutuu, kun kotitalousopetuksessa opetetaan arvostamaan suomalaista ruokaa ja ruokakulttuuria.

On tärkeää, että peruskouluopetus tarjoaa nuorille riittävästi käytännön tietoja ja taitoja arjen hallintaan, ruoanvalmistukseen, kodinhoitoon sekä talousasioihin. Kotitalous-opetuksella voidaan vaikuttaa syrjäytymisen ehkäisyyn. Arjenhallintataidoilla on merkittävä vaikutus nuorten selviytymiseen ja uusavuttomuudesta syntyvien kustannusten vähentämiseen.

Haluamme korostaa kotitalousopetuksen merkitystä tulevassa tuntijakouudistuksessa. Opetustunteja tulee olla riittävästi niin pakollisissa kuin valinnaisaineissa. Kotitalousopetus olisi hyvä sisällyttää opetussuunnitelmaan jo alakoulussa, jolloin lapsilla on kiinnostus kotitalous- ja kädentaitoaineisiin.

Tämän vuoksi vaadimme, että:

  • kotitalousopetuksen tulisi sisältyä sekä alakoulun että yläkoulun opetus- ja tuntisuunnitelmiin yhtenä taito- ja taideaineena
  • kotitalousopetusta tulisi olla 7–9 luokilla ja opetusta pitäisi lisätä 4–5 viikkotuntiin nykyisen 3 sijasta
  • kotitalouden valinnaisuutta tulisi lisätä niin, että kaikki halukkaat sekä 1–6 luokalla että 7–9 luokilla saisivat opetusta.

Marttaliitto ry

toiminnanjohtaja Marianne Heikkilä, marianne.heikkila (at) martat.fi, 050 375 1195

Marthaförbund rf 

toiminnanjohtaja Christel Raunio, christel.raunio (at) martha.fi, 050 911 2050

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry

toiminnanjohtaja Liisa Niilola, liisa.niilola (at) maajakotitalousnaiset.fi, 040 555 5035

Kuluttajaliitto

pääsihteeri Juha Beurling, juha.beurling (at) kuluttajaliitto.fi, 040 556 6421