|

|

Marttaliitto on pettynyt STM:n alkoholimainonnan rajoituksia selvittäneen työryhmän päätökseen

Marttaliiton mielestä kodeilla on suuri vastuu lasten ja nuorten alkoholin käytöstä. Kasvatustyössään vanhemmat tarvitsevat kuitenkin myös ympäröivän yhteiskunnan tukea. Siksi Marttaliitto on pahoillaan, että sosiaali- ja terveysministeriön asettama alkoholimainonnan rajoituksia selvittänyt työryhmä päätti 3.6.2010 jättää maamme alkoholimainonnan ennalleen.

Marttaliiton mielestä alkoholimainonta olisi pitänyt rajoittaa vain tuotetietojen antamiseen sekä kieltää alkoholimainonta kokonaan televisiossa, elokuvateattereissa ja ulkomainoksissa. Mainonnan rajoittaminen olisi yksi keino suojata lapsia ja nuoria alkoholinkäyttöä ihannoivilta mielikuvilta.

Alkoholin liikakäyttö on vakava ongelma Suomessa. Meillä on tehty hyvää työtä sepelvaltimotautien ennaltaehkäisyssä ja saatu sydäntautikuolemia vähenemään merkittävästi. Alkoholisairauksiakin pystyttäisiin vähentämään ennaltaehkäisevällä työllä, mutta siihen tarvitaan kaikkien yhteiskunnan toimijoiden yhteistyötä. On selvästi osoitettu, että alkoholin runsas käyttö lisää sairastavuutta. Työikäisillä on alkoholikuolemia selvästi enemmän kuin sepelvaltimotautikuolemia. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2008 alkoholisairauksiin kuoli yhteensä 49 090 henkilöä, 24 451 miestä ja 24 639 naista.

Alkoholin käyttöä ihannoivassa ympäristössä on vaikea kasvattaa lapsia ja nuoria niin, että he aikuisina omaksuvat kohtuullisen alkoholinkäytön.
Marttaliitto ry

Merja Siltanen

hallituksen puheenjohtaja
Marianne Heikkilä

toiminnanjohtaja