|

|

Nuorille tukea raha-asioiden hoitoon

Nuoret tarvitsevat käytännönläheistä tukea ja tietoa raha-asioidensa hallintaan. Talousneuvonnan ja -opetuksen kehittämiseen ja toteuttamiseen tarvitaan varoja ja tutkimusta sekä uskoa neuvonnan merkitykseen ja mahdollisuuksiin.

Tutkimusten ja kotitalousneuvonnasta saatujen kokemusten mukaan monilla nuorilla on puutteita talousosaamisessa. Nuorten maksuhäiriömerkinnät ja velkaongelmat ovat kasvaneet edelleen. Tällä hetkellä nuorista 20—29-vuotiaista 11,4 prosentilla (77 000 nuorta) on vähintään yksi maksuhäiriömerkintä. Maksuongelmia syntyy erityisesti tili- ja kertaluotoista, puhelinlaskuista, pikavipeistä, verkkokaupan ostoksista ja vuokrarästeistä. Jo muutaman satasen hoitamaton velka voi johtaa kerrannaisvaikutuksiin ja pahimmillaan syrjäytymiseen.

Syrjäytymisen ehkäisy on tärkeää paitsi nuorelle itselleen myös koko kansantaloudelle. Nuorten syrjäytyminen maksaa yhteiskunnalle satoja miljoonia euroja vuodessa.

Nuorten arjen tukeminen on jokaisen aikuisen asia. Talouteen liittyvä opetus auttaa nuorta ymmärtämään raha-asioihin liittyviä käsitteitä ja valintoja sekä syy- ja seuraussuhteita. Nuoren voi ottaa mukaan pankkiasiointiin, laskujen maksamiseen ja sopimusten tekemiseen.

On tärkeää, että nuorille tarjotaan talousneuvontaa oikeaan aikaan ja eri elämäntilanteissa. Neuvontaa voidaan antaa oppilaitoksissa, armeijassa, työpajatoiminnassa, nuorisotyössä, mediassa ja järjestöissä. Marttajärjestöllä on kokemusta ja osaamista nuorten auttamisessa.

Nuorten tavoittamiseksi tarvitaan yhteistyötä, uusia keinoja ja monipuolista aineistoa opetukseen ja neuvontaan. Sosiaalista mediaa ja sähköisiä palveluja on hyödynnettävä nykyistä aktiivisemmin.

Kotitalousneuvonta soveltuu hyvin talousasioiden opettamiseen, kun neuvonta on käytännönläheistä ja liittyy nuorten arkeen. On tärkeää, että nuoret oivaltavat, mitä hyötyä heille on talousneuvonnasta.

Marttajärjestö edellyttää, että yhteiskunta ohjaa enemmän varoja nuorten talousneuvontaan.