|

|

Kansalaisjärjestöt vetoavat: UNRWA:n rahoitusta on jatkettava − Avun katkaiseminen äärimmäisessä ahdingossa eläviltä siviileiltä on julmaa ja moraalisesti väärin

Suomen päätöstä keskeyttää rahoitus YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestölle UNRWA:lle tulee arvioida välittömästi uudelleen. Martat yhdessä suomalaisten kansalaisjärjestöjen kanssa muistuttavaa, että yli kahden miljoonan ihmisen selviytyminen on tällä hetkellä suoraan tai epäsuoraan UNRWA:n tuen varassa, eikä kaikkia näitä ihmisiä tule rangaista 12 henkilöön kohdistuvien syytösten vuoksi. Samalla tärkeää on, että tapaukset tutkitaan tarkasti. 

UNRWA:lle ei ole välittömiä vaihtoehtoja 

Siviilien hätä Gazassa on hirvittävä. UNRWA on käytännössä ainoa alueella toimiva humanitaarinen järjestö, joka kykenee tarjoamaan sodan keskellä eläville ihmisille laajassa mittakaavassa muun muassa hätämajoitusta, ruokaa ja perusterveydenhuoltopalveluja. Yksittäisten työntekijöiden terroristiyhteyksien selvitystyö ja mahdollisen rikosoikeudellisen prosessin valmistuminen vie aikaa. Jos selvityksen valmistumista jäädään odottamaan ennen rahoituksen jatkamista, valtava määrä ihmisiä on vaarassa kuolla ilman UNRWA:n apua.  

Jäädytetty rahoitus on merkittävä osa UNRWA:n vuosibudjetista. YK:n pääsihteeri arvioi, että UNRWA ei helmikuussa tule selviämään tehtävistään jäädytysten vuoksi. Minkään muun toimijan on vaikeaa täyttää UNRWA:n nykyisiä tehtäviä. 

Siviilien kollektiivinen rankaiseminen on kohtuutonta 

Israelin esittämät syytökset osallisuudesta äärijärjestö Hamasin toimintaan kohdistuvat tämän hetken tiedon mukaan 12 UNRWA:n työntekijään. UNRWA:n 28 000 työntekijästä Gazan alueella toimii 13 000 henkilöä, mutta vain 3 000 heistä pystyy tällä hetkellä työskentelemään sotaoloissa. Järjestön henkilökunta työskentelee joka päivä kirjaimellisesti hengenvaarassa: jo 154 UNRWA:n työntekijää on kuollut pommituksissa
 
− Suomen antama humanitaarinen apu ei saa päätyä rikollisille tahoille. Kaikki epäilyt tulee tutkia perusteellisesti, ja mahdolliset syylliset on asetettava vastuuseen teoistaan. Nyt rahoituksen keskeyttävien maiden vastaus on kuitenkin suhteeton kollektiivinen rangaistus, Fingon hallituksen puheenjohtaja Eva Biaudet sanoo.  

Suomen on muistettava sitoumuksensa 

Biaudet painottaa, että palestiinalaisia siviilejä ei voida jättää ilman elintärkeää humanitaarista apua. 

− Suomen päätös katkaista UNRWA:n rahoitus on hätiköity ja hyvän rahoittajatavan vastainen. Suomi on sitoutunut pitkäaikaisiin kumppanuuksiin ja ennakoitavuuteen kehitysyhteistyörahoituksessaan. Olisimme voineet valita saman linjan kuin pohjoismaiset naapurimme, eli ei hätiköidä rahoituksen keskeyttämisen kanssa, Biaudet toteaa. 

Israelilta vaadittava kansainvälisen tuomioistuminen päätöksen mukaisia toimia 

Tehtäessä UNRWA:an liittyviä rahoituspäätöksiä, on huomioitava myös YK:n kansainvälisen tuomioistuimen ICJ:n päätös, jonka mukaan Israelin sotatoimet Gazassa saattavat rikkoa joukkotuhonnan kieltävää yleissopimusta. Suomen tulee aktiivisesti vaikuttaa Israeliin humanitaarisen avun mahdollistamiseksi. 

Tuomioistuimen sitovan päätöksen mukaan Israelin on muun muassa tehtävä kaikkensa varmistaakseen, että se noudattaa sopimusta ja lopetettava välittömästi palestiinalaisten tappaminen ja haavoittaminen; estettävä palestiinalaisten kansamurhaan yllyttävät lausunnot ja asetettava siihen syyllistyneet vastuuseen sekä mahdollistettava kiireellisesti peruspalveluiden toiminta ja tarvittavan humanitaarisen avun pääsy Gazaan.  

Suomalaisten järjestöjen vetoomus Suomen hallitukselle 

Edellä esitetyn perusteella katsomme, että Suomen tulee: 

  • Arvioida pikaisesti uudelleen tuen lakkauttamispäätöstä UNRWA:lle – tukea tulee jatkaa. 
  • Tukea perusteellista ja puolueetonta tutkintaa, joka koskee Israelin UNRWA:n työntekijöitä kohtaan esittämiä syytöksiä. 
  • Tukea kansainvälisen tuomioistuimen päätöstä ja vaatia että Israel noudattaa sitä, muun muassa edistäen välittömästi humanitaarisen pääsyä Gazaan siviilien tilanteen helpottamiseksi.  
  • Noudattaa kansainvälisen oikeuden mukaisia sitoumuksiaan ja velvoitteitaan, erityisesti yleissopimusta joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemiseksi ja rankaisemiseksi. 

Kannanotto on vetoomus hädässä olevien siviilien puolesta, joiden tilanne Gazassa on hirvittävä. Marttojen arvojen mukaisesti jokainen ihminen on arvokas, emme voi jättää tällaista hätää huomioimatta. Arvopohjaisen toimintamme mukaisesti koemme välttämättömäksi osallistua vetoomukseen hädässä olevien ihmisten tukemiseksi.

Allekirjoituksellamme pyrimme suojelemaan lakia, ihmisoikeuksia ja auttamaan hädässä olevia. Yli kahden miljoonan ihmisen selviytyminen on tällä hetkellä suoraan tai epäsuoraan UNRWA:n tuen varassa, jonka rahoituksen Suomi on päättänyt jäädyttää. Kaikkia näitä ihmisiä ei tule rangaista kollektiivisesti 12 henkilöön kohdistuvien syytösten vuoksi. Samalla pidämme välttämättömänä ja  tärkeänä, että tapaukset tutkitaan perusteellisesti ja puolueettomasti.

Tarkemmissa sisältökysymyksissä aiheeseen liittyen suosittelemme kääntymään kattojärjestö Fingon puolueen:

Allekirjoittajat: 

African Care ry 
Ammattiliitto Pro 
Arabikansojen ystävyysseura ry
Creatura Think & Do Tank ry
Filantropia ry
Finnish Special Education in Africa FSE ry
Food and Forest Development Finland – FFD ry
Helinä Rautavaaran etnografisen museon säätiö 
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr 
ICAHD Finland ry  
Ihmisoikeusliitto ry 
Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 
Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS sr 
Kansainvälinen Solidaarisuussäätiö ry 
Keskustaopiskelijat ry 
Kirkon Ulkomaanapu sr 
Luonto-Liitto ry 
Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 
Maailman musiikin keskus ry 
Malawin lasten ja nuorten avuksi ry 
Marttaliitto ry 
Moniheli ry 
Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry 
PAND − Taiteilijat rauhan puolesta ry 
Pinskut ry 
Plan International Suomi 
Rauhankasvatusinstituutti ry 
Seta ry 
Siemenpuu-säätiö sr 
Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK ry 
Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto 
Suomen Lähetysseura ry 
Suomen Operaatio Libero ry 
Suomen Pakolaisapu ry 
Suomen Sadankomitea ry 
Suomen Ystävien Seura Kveekarit ry 
Suomi-Kuuba-seura ry 
Suomi-Syyria Ystävyysseura ry 
Suomen YK-liitto ry 
Sumud − Suomen Palestiina-verkosto ry 
Vammaiskumppanuus ry 
Vasemmistonuoret ry 
Viestintä ja kehitys -säätiö 
Yhteiset Lapsemme ry