|

|

Kotitalouden kompassi Marttaliitolle: Maailman kotitalouspäivä kokosi nuoret tutkijat yhteen

Maailman kotitalouspäivän (20.3.) kunniaksi kotitalousalan kansainvälisen järjestön (IFHE) Suomen neuvottelukunta (FIN-IFHE) järjesti toista kertaa Nuorten Tutkijoiden Symposiumin torstaina 18.3. Tilaisuudessa jaettiin myös FIN-IFHE:n tunnustuspalkinto Kotitalouden Kompassi kotitalousalan merkittävälle toimijalle. Tänä vuonna palkinto jaettiin Marttaliitolle tunnustuksena monipuolisesta ja yhteiskunnallisesti vaikuttavasta toiminnastaan.

Nuorten Tutkijoiden Symposiumin yhteydessä jaettiin myös FIN-IFHE-neuvottelukunnan tunnustuspalkinto Kotitalouden Kompassi. Nyt 10. kerran myönnettävän palkinnon tarkoituksena on kohottaa kotitalouden arvostusta ja nostaa arkielämän kysymyksiä yleiseen tietoisuuteen sekä ylläpitää keskustelua kotitalouden monista sisältöalueista myös laajemmin yhteiskunnassa. Palkinnon myöntämiskriteereissä korostetaan muun muassa yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä myös kansainvälistä toimintaa. Tänä vuonna palkinto on päätetty myöntää Marttaliitolle. Marttaliiton toiminta on yhteiskunnallisesti vaikuttavaa ja monipuolista. Erityisesti FIN-IFHE kiittää Marttaliittoa sen kiinnostuksesta kansainvälistä toimintaa kohtaan sekä kyvystä luoda uutta perinteitä kunnioittavalla tavalla.

Nuorten Tutkijoiden Symposium
Näitä kotitalouden ammattilaisia ja heidän tutkimuksiaan kuultiin myös Nuorten Tutkijoiden Symposiumissa 18.3.2010. Tilaisuudessa oli esityksiä laajasti niin Helsingin yliopiston eri laitoksilta kuin Laurea-ammattikorkeakoulun puolelta. Aiheet liittyivät muun muassa suurkeittiötyöhön, kuluttamiseen ja asumisen teemoihin.

IFHE kotitalousalan kansainvälinen järjestö
IFHE (International Federation for Home Economics) on kotitalousalan kansainvälinen järjestö ja kotitalouden asiantuntijoiden verkosto. Se on perustettu yli 100 vuotta sitten (1908). Järjestö konsultoi toimijoita muun muassa YK:ssa ja EU:ssa. IFHE:n huomion kohteina ovat tärkeimmät tulevaisuuden haasteet kuten ilmastonmuutos, globaali ruokakriisi ja HIV. Ilmastonmuutos ja ruoka- ja terveyspalvelujen puutteellisuus koskettaa maailmanlaajuisesti miljoonia ihmisiä ja perheitä. IFHE pyrkii toiminnallaan tukemaan kestävää kehitystä ja ruokaturvaa. Kotitalouden ammattilaiset ympäri maailman keskittyvät ratkaisemaan ongelmia kaikilla yhteiskunnan tasoilla.