|

|

Kotitalouden kompassi -tunnustuspalkinto professori Kaija Turkille

Kotitalousalan kansainvälisen järjestön (IFHE) Suomen neuvottelukunta (FIN-IFHE) järjesti maailman kotitalouspäivän kunniaksi Elämänkaari ja arjen rytmit -seminaarin Helsingissä, Eurooppasalissa. Maailman kotitalouspäivää vietetään virallisesti perjantaina 20.3.2014.

Seminaarin yhteydessä jaettiin myös FIN-IFHE:n Kotitalouden kompassi -tunnustuspalkinto.
Tunnustuspalkinnon sai kotitaloustieteen professori Kaija Turkki.

Nyt 11. kerran myönnettävän palkinnon tarkoituksena on kohottaa kotitalouden arvostusta ja nostaa arkielämän kysymyksiä yleiseen tietoisuuteen sekä ylläpitää keskustelua kotitalouden monista sisältöalueista myös laajemmin yhteiskunnassa. Palkinnon myöntämiskriteereissä korostetaan muun muassa yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä myös kansainvälistä toimintaa. Edellisen kerran tunnustuspalkinnon sai vuonna 2010 Marttaliitto.

Kotitaloustieteen asialla kotimaassa ja kansainvälisesti

Kaija Turkki valittiin vuonna 1988 ensimmäiseksi Helsingin yliopiston kotitaloustieteen professoriksi. Turkki on osallistunut merkittävässä roolissa kotitalousopettajien koulutusohjelmien sekä kotitaloustieteen tutkimuksen kehittämistyöhön. Hänet tunnetaan erityisesti kotitaloustieteen puolestapuhujana. 

Turkki on toiminut myös aktiivisesti kotitalousalan kansainvälisen keskusjärjestö International Federation for Home Economics:n luottamustehtävissä. Hänet on valittu järjestön hallitusta vastaavan Executive Committeen Euroopan edustajaksi vuosiksi 2006-2010, jonka lisäksi Turkki on ollut aktiivinen esim. Research- ja Think Tank-komiteoissa. Suomessa Turkki edustaa Helsingin yliopistoa Eduskunnan kotitalouden tukirenkaassa.

Kaija Turkin innostus kotitalouteen ja sen mahdollisuuksien kehittämiseen Suomessa ja globaalisti on ihailtavaa. Hän jakaa tätä innostusta niin työssään kuin luottamustoimissaan esimerkillisellä tavalla.

Seminaarin teemana perheen elämänkaari

Vuosi 2014 on YK:n kansainvälisen perheen vuoden 20-vuotisjuhlavuosi. Tämän kunniaksi FIN-IFHE:n seminaarin teemana 19.3. oli perhe. Alan asiantuntijat Helsingin yliopistosta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta sekä Marttaliitosta lähestyivät perhettä puheenvuoroissaan elämänkaaren eri vaiheiden kautta. Maailman kotitalouspäivää vietetään vuosittain virallisesti 21. maaliskuuta.

IFHE on kotitalousalan kansainvälinen asiantuntijajärjestö

IFHE (International Federation for Home Economics) on kotitalousalan kansainvälinen järjestö ja kotitalouden asiantuntijoiden verkosto. Järjestöllä on neuvoa-antava status mm. YK:n elimissä. IFHE:n huomion kohteina ovat niin globaalit tulevaisuuden haasteet kuten ilmastonmuutos ja ruokaturva kuin paikalliset hankkeetkin. Kotitalouden ammattilaiset ympäri maailman keskittyvät tutkimaan ja rakentamaan parempaa arkea kaikilla yhteiskunnan tasoilla.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Minttu Virkki (050-3261231) ja tiedottaja Anna Vikström (050-3263465), FIN-IFHE-neuvottelukunta, finifhe@gmail.com
https://sites.google.com/site/finifhe/  
http://www.ifhe.org/