|

|

Kotitalouksien varautumista elämänmuutoksiin ja kriiseihin tulee vahvistaa

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne on kevään aikana vaikuttanut voimakkaasti kotitalouksiin. Lomautusten sekä työttömyys- ja sosiaaliturvan käsittelyn viiveiden myötä monen talous on joutunut tiukalle ja huoli rahojen riittävyydestä on todellinen. Kriisi näkyy myös siinä, että kuluttajien luottamus on Tilastokeskuksen tilaston mukaan romahtanut kaikkien aikojen pohjalukemiin.

Liian moni on kohdannut kriisin ilman etukäteen säästettyä taloudellista puskuria. Koronakriisin vaikutukset henkilökohtaiseen talouteen korostavatkin entisestään varautumisen tärkeyttä. Ongelma on myös koronakriisiä laajempi. Moni ei ole varautunut etukäteen edes todennäköisiin elämänmuutoksiin, kuten työelämästä eläkkeelle jäämiseen.

Eläköityminen ilman taloudellista varautumista on todellinen riski ajautua talousvaikeuksiin ja ylivelkatilanteeseen. Viime vuosina maksuhäiriöt ovat kasvaneet eniten juuri vanhemmissa ikäluokissa. Moni paikkaa elämänmuutoksen mukanaan tuomaa tulotason laskua lyhytnäköisesti lainarahalla ja ajautuu velkakierteeseen.

Koronavirus on tehnyt näkyväksi elämän epävarmuuden. Emme voi hallita elämää, mutta voimme yrittää varautua sen mukanaan tuomiin muutoksiin nykyistä paremmin. Kotitalouksien varautumista kriiseihin ja erilaisiin elämänmuutoksiin tulee vahvistaa ja sen tueksi on kehitettävä helposti omaksuttavia menetelmiä ja välineitä.

Marttaliitto ja Takuusäätiö haluavat olla mukana edistämässä kotitalouksien taloudellista varautumista. Julkaisemme 7.5.2020 uudistetun Hallitse rahojasi -verkkovalmennuksen, jonka avulla omaan eläköitymiseen taloudellisesti varautuminen helpottuu. Toiminnallinen valmennus sisältää viisi eri taloudellisen varautumisen osa-aluetta. Valmennuksen voi tilata omaan sähköpostiin TÄÄLTÄ.

Lisätietoja antavat

Lue lisää

Marttaliitto on 1899 perustettu, kotitalousneuvontaa antava kansalaisjärjestö. Martat toimivat sen puolesta, että kaikilla ihmisillä, kaikenlaisissa kodeissa, olisi hyvä olla. Arvojamme ovat yhdessä tekemisen ilo, kestävät valinnat ja avoimuus. Hyvä arki kuuluu kaikille. www.martat.fi

Takuusäätiö on kotitalouksien arjen raha-asioiden asiantuntija, joka auttaa ihmisiä ottamaan oman taloutensa haltuun. Se tarjoaa maksutonta neuvontaa, pienlainoja, ratkaisun velkojen yhdistämiseen sekä välineitä raha-asioiden hallintaan. Lisäksi Takuusäätiö vaikuttaa lainsäädäntöön ja muihin rakenteisiin, jotta ne tukisivat ihmisten itsenäistä taloudellista selviytymistä, hallittua luotonkäyttöä ja ehkäisisivät syviin velkakierteisiin ajautumista. Takuusäätiö on valtakunnallinen sosiaalialan järjestö, joka toimii pääasiassa Veikkauksen tuella. www.takuusaatio.fi