|

|

Kotitalousopetus lisää valmiuksia arjen hallintaan ja vastuulliseen kuluttamiseen

Me Kotitalous- ja kuluttajaneuvottelukunnan (KKN) jäsenjärjestöt, Finlands svenska Marthaförbund rf, Kuluttajat – Konsumenterna ry, Kotitalousopettajien Liitto ry, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry, Marttaliitto ry, Näkövammaisten Keskusliitto ry ja TTS Tutkimus, näemme, että kotitalousopetuksen tuntimäärää tulisi merkittävästi lisätä. Näin tuetaan nuortemme edellytyksiä kehittyä vastuullisiksi kuluttajiksi, joilla myös arjen perustaidot ovat hallinnassa.

Vastuulliseksi kuluttajaksi, kestävän kehityksen arvostajaksi ja arjen hallitsijaksi kasvetaan osaamista ja tietoisuutta vahvistavalla koulun kotitalousopetusmäärän lisäämisellä.

Markkinat monimutkaistuvat ja tiedollinen tarjonta lisääntyy. Tiedostavalla ja vastuullisella kuluttajalla on oltava tietoa niin tuotteista, palveluista, maksutavoista, ympäristövaikutuksista kuin kotitalouden hoidosta. Tänään tarvitaan myös taitoa soveltaa tieto arkeen. Kotitalousopetuksessa voidaan luontevasti yhdistää tieto ja käytännön taidot osaksi arjen hallintaa. Kotitalousopetus voi olla laaja kokonaisuus, joka käsittää ruoan ja sen laittamisen lisäksi kuluttamisen, kodinhoidon, kodin talouden, kodin teknologian sekä kestävän kehityksen.

Osaavaksi, vastuulliseksi ja tiedostavaksi kuluttajaksi kasvamisessa koulun osuus on suuri, koska se tavoittaa kaikki varhaiset ikäluokat.

Kun perusopetuksen tavoite- ja tuntijakoa tehdään, Kotitalous- ja kuluttajaneuvottelukunta KKN pitää tärkeänä, että:

1. kotitalousopetuksen määrää lisätään nykyisestä ja kotitalousopetusta tarjotaan läpi koko perusopetuksen, myös 1.–6. luokilla nykyisen, kaikille yhteisen 7. luokalla annettavan kolmen vuosiviikkotunnin lisäksi. Alaluokilla kotitalousopetus voidaan toteuttaa myös ilman kotitalousluokkaa.

2. perusopetuksen valinnaisuutta vahvistetaan niin, että oppilailla on mahdollisuus valita nykyistä huomattavasti enemmän kotitaloutta ja muita nykyisiä taito- ja taideaineita.

Lisätietoja:
Liisa Niilola, 040 5555 035, KKN:n puheenjohtaja 2010, liisa.niilola(at)proagria.fi

Kotitalous- ja kuluttajaneuvottelukunta (KKN) toimii kuluttaja- ja kotitalousneuvontajärjestöjen yhteistyöelimenä, joka antaa lausuntoja, laatii kannanottoja ja edustaa omaa toimintasektoriaan mm. erilaisissa muissa neuvottelukunnissa.