|

|

Kuluttajaparlamentin tiedote: Mielenterveyspalvelujen jonot voidaan poistaa kokonaan

Mielenterveyspalvelujen jonot on saatu poistettua kokonaan Etelä-Karjalassa ja Länsi-Pohjan alueella. Kuluttajaparlamentti vaatii hyväksi havaittujen ratkaisujen valtakunnallis-tamista.

Mielenterveyshoitoon pääseminen saman päivän aikana on realistinen ja järkeen perustuva vaa-timus. Palvelujen uudistamiselle on toimivia käytännön esimerkkejä, joilla mielenterveyspalveluiden jonot on saatu poistettua kokonaan Etelä-Karjalassa ja Länsi-Pohjan alueella.

Parhaimmat keinot jonojen poistamiseen ovat välitön reagointi avuntarpeeseen sekä panostaminen matalan kynnyksen palveluihin, joihin pääsee ilman lähetettä. Lisäksi on keskeistä, että palveluissa noudatetaan yhden luukun periaatetta, jossa potilasta ei kierrätetä eri hoitopaikkojen välillä.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä Eksotessa aikuisten psykiatrisen avohoidon jonot saatiin poistettua kokonaan, kun ne aiemmin olivat jopa seitsemän viikkoa. Muutos on vähentänyt myös sairaalan osastopaikkojen tarvetta 50 prosenttia, jolloin resursseja on voitu suunnata esimerkiksi avohoitoon. Eksotelle palvelujen uudelleenjärjestäminen toi pelkästään viime vuonna 2,5 miljoonan euron säästöt. Vastaavia hyviä kokemuksia on myös Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä.

– Yleensä palvelutason parantaminen tuo lisää kuluja. Nyt meillä on kuitenkin tiedossa käytännössä testattu malli, joka merkittävästi parantaa hoidon laatua, mutta myös tuo kunnille tärkeitä säästöjä, kertoo Asta Juntunen Kuluttajaparlamentin jäsenjärjestö Sininauhaliitosta.

Nopea reagointi avuntarpeeseen nopeuttaa potilaan paranemista ja lyhentää hoitoprosessia.
Mikäli hoitoon pääsee heti, tarvitsee selvä enemmistö alle kymmenen hoitokertaa. Jos hoitoon pääsy viivästyy, ongelmat kasaantuvat nopeasti.

– Psyykkinen sairaus kääntää elämän nopeasti päälaelleen. Ihminen eristäytyy yhteiskunnasta nopeasti, jos perussairaanhoitoon ei pääse välittömästi ja erikoissairaanhoitoa joutuu odottelemaan kuukausia, huomauttaa Raili Alén Kuluttajaparlamentin jäsenjärjestö Mielenterveyden keskusliitosta.

Alueelliset vaihtelut hoidon saatavuudessa ja sisällössä ovat suuria. Mielenterveyshäiriöistä kärsivä aikuinen kuuluu saman hoitotakuun alle kuin muukin sairaanhoito, jolloin hoitoja voi joutua odottamaan jopa puoli vuotta. Välittömästi hoitoon pääsevät vain akuutissa psykoosissa tai itse-murhavaarassa olevat. Näin pitkät odotusajat ovat inhimillisesti kohtuuttomia sekä ongelmia kroo-nistavia.

Lisätiedustelut:
Kuluttajaparlamentin pääsihteeri Jenni Vainioranta
p. 040 4198962
jenni.vainioranta(at)kuluttajaliitto.fi

Kuluttajaparlamentti on Kuluttajaliiton koordinoima valtakunnallisesti merkittävien järjestöjen vai-kuttamisfoorumi. Kuluttajaparlamentissa on mukana yli 50 kansalaisjärjestöä sekä muutama toi-minnallinen säätiö. Lisätietoa http://www.kuluttajaliitto.fi/kuluttajaparlamentti

Kuluttajaparlamentin täysistunnossa 21.10.2013 vaatimuksen mielenterveyden ongelmissa hoitoon pääsemisestä saman päivän aikana allekirjoittivat yksimielisesti seuraavat jäsenjärjestöt:

ADHD-liitto ry
Aivoliitto ry
Aivovammaliitto ry
A-klinikkasäätiö rs
Allergia – ja Astmaliitto ry
ASBA Asbestialtistuneiden liitto ry
Autismi- ja Aspergerliitto ry
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
Eurooppanuoret ry
Hengitysliitto ry
Invalidiliitto ry
Irti Huumeista ry
Kansallinen senioriliitto ry
Marttaliitto ry
Mielenterveyden keskusliitto ry
Nuorten Kotkien Keskusliitto – Unga Örnars Centralförbund NKK ry
Näkövammaisten Keskusliitto ry
Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto ry
Perhehoitoliitto ry
Sininauhaliitto ry
Sosialidemokraattiset Nuoret ry
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry
Suomen Diabetesliitto ry
Suomen Kilpirauhasliitto ry
Suomen Mielenterveysseura ry
Suomen nuoret lesket ry
Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry
Suomen Potilasliitto ry
Takuu-Säätiö