|

|

Laadukkaat kotipalvelut lapsiperheille taattava koko maassa – Martat huolissaan perheiden syrjäytymisestä.

Lapsiperheille on tarjottava ennaltaehkäisevä kotitalousneuvonta ja kotipalvelu edistävät perheiden hyvinvointia ja säästävät selvää rahaa – toimintaa on kehitettävä, järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyötä vahvistettava ja tasapuoliset mahdollisuudet palveluiden käyttöön taattava koko maassa.

Lapsiperheiden kotipalvelujen alasajo alkoi 1990-luvun laman aikoihin samaan aikaan kun lasten ja lapsiperheiden muitakin peruspalveluja vähennettiin. Lapsiperheiden kotipalvelun voimavaroja ei ole palautettu laman loppumisen jälkeen. Kaksikymmentä vuotta sitten keskimäärin 8 prosenttia perheistä sai kotipalveluapua, nykyisin vain 1,6 prosenttia. Samanaikaisesti lapsiperheille tarjottavien palveluiden vähentyessä on lastensuojelun asiakkaiden määrä ollut jatkuvassa kasvussa, siten että määrä on enemmän kuin kaksinkertaistunut reilussa vuosikymmenessä.

Tällä hetkellä mikään muu sosiaali- ja terveyspalveluiden ala ei ole hallinnollisesti yhtä hajallaan kuin lasten ja nuorten palvelut. Palveluista tiedottamisessa on haasteita. Palvelujen painopiste on nyt liiaksi korjaavissa tukimuodoissa. On tärkeää puuttua arjen sujumiseen ennen ongelmien kärjistymistä perheissä.

Kuntien on panostettava enemmän ennaltaehkäisevään työhön lapsiperheissä: Kunnilla tulee olla lapsiperheiden kotiapuun ja kodinhoidolliseen neuvontaan korvamerkittyjä resursseja. Tällä hetkellä kunnissa ja asiakkaiden keskuudessa on suuria eroja siinä, miten palvelut tunnetaan ja miten niitä voidaan käyttää. Tiedottamalla sekä kunnallisista että järjestöjen tarjoamista palveluista lapsiperheille tärkeissä asiakaskontakteissa (neuvolat, perheneuvolat, perhekeskukset, päiväkodit, lastensuojelu, perhekahvilat) voimme yhdessä paremmin taata lapsillemme turvallisen ja kestävän lapsuuden sekä arjen.

Ennaltaehkäiseviin palveluihin kuten lapsiperheiden kotipalveluun panostaminen toisi säästöjä lastensuojelussa, koska palveluiden avulla voitaisiin vähentää raskaampien tukitoimien, kuten kodin ulkopuolisten sijoitusten määrää.  On laskettu, että yhden lapsen sijoituksen keskimääräisillä vuosikustannuksilla voitaisiin palkata uusi sosiaalityöntekijä vuodeksi tai järjestää kotipalvelua lähes 3000 tuntia.

Kolmas sektori on myös valmis ja pätevä täydentämään palvelutarjontaa. Marttojen kotitalousneuvojan henkilökohtainen opastus perheen tarpeista lähtien voi oikea-aikaisesti annettuna merkittävästi täydentää kuntien kotipalvelua. Kokemuksemme ja tutkimuksien mukaan pienikin apu oikeaan aikaan voi auttaa koko perhettä oikeaan suuntaan.  Vuosina 2012-2013 kotitalousneuvojat ovat antaneet yhteensä 5000 tuntia neuvontaa lapsiperheiden kodeissa. Toiminta on osa RAYn Emma & Elias –avustusohjelmaa, joka kokoaa yhteen järjestöjen toimintamuotoja, joilla edistetään lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. Tästä toiminnasta on erittäin hyviä kokemuksia, mutta työn ei tulisi loppua avustusohjelman päätyttyä.

Koko maassa on taattava lapsiperheille laadukkaat ja toimivat kotitalousneuvonta- ja kotipalvelut. Tämän vuoksi Marttalitto ja Finlands svenska Marthaförbund edellyttävät, että julkisen sektorin ja järjestöjen yhteistoiminta vakinaistetaan. Se on perheiden etu ja lasten oikeus.

Helsingissä 26.4.2014

Marttaliitto ry

Finlands svenska Marthaförbund r.f.