|

|

Lähes 30 järjestöä vetoaa: Suomen tulee äänestää EU:n yritysvastuudirektiivin puolesta

Martat yhdessä muiden suomalaisten kansalaisjärjestöjen kanssa vetoaa Suomea äänestämään EU:n yritysvastuudirektiivin puolesta. Jäsenmaat äänestävät direktiivistä Euroopan unionin neuvoston kokouksessa tämän viikon perjantaina.

”Olemme hämmentyneitä ja pettyneitä, että hallitus on yhtäkkiä valmis riskeeraamaan historiallisen direktiivin, jota Suomi on itse ollut vaatimassa”, sanoo Fingon kestävän talouden asiantuntija Outi Hakkarainen.

Hallitus linjasi viime viikolla, että Suomi voi päättää pidättäytyä äänestämästä yritysvastuudirektiivin puolesta. Äänestämisestä pidättäytyminen tarkoittaisi käytännössä esityksen vastustamista. Muutaman muun maan kanssa Suomen kielteinen kanta voi pahimmillaan jopa kaataa direktiiviesityksen.

Suomi päättää virallisen kantansa yritysvastuulaista eduskunnan suuren valiokunnan kokouksessa tämän viikon torstaina, eli päivää ennen EU:n äänestystä. Kansalaisjärjestöt toimittivat tiistaina suuren valiokunnan jäsenille 28 järjestön kirjeen, jossa kansanedustajia pyydetään huolehtimaan, että Suomi äänestää EU:n yritysvastuudirektiivin puolesta.

”Olemme hämmentyneitä ja pettyneitä, että Suomen hallitus on yhtäkkiä valmis riskeeraamaan historiallisen ja vuosia neuvotellun direktiivin, jota Suomi on itse ollut vaatimassa. Viime hallituskaudella Suomen kansallisen yritysvastuulain valmistelu keskeytettiin, koska Suomi tukee EU-tason yritysvastuulainsäädännön läpivientiä”, sanoo Fingon kestävän talouden asiantuntija Outi Hakkarainen.

”Direktiivi parantaa niiden yritysten ja alkutuottajien kilpailukykyä, jotka huolehtivat ihmisistä ja ympäristöstä. Suomalaisyrityksissä on laajaa kannatusta yhtenäiselle EU-tason yritysvastuulaille ja sen kaatuminen lisäisi epävarmuutta siitä, millaisia vastuullisuustoimia yrityksiltä kussakin maassa odotetaan”, muistuttaa Reilu kauppa ry:n vastuullisuusjohtaja Josetta Nousjoki.

Yritysvastuudirektiivi asettaisi suurille yrityksille velvollisuuden selvittää toimintaansa liittyvät haitalliset ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutukset sekä puuttua niihin. Direktiivi velvoittaisi yrityksiä myös laatimaan ja toteuttamaan ilmastotoimia koskevat siirtymäsuunnitelmat, joilla ne muuttavat strategiansa ja liiketoimintamallinsa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaiseksi.

Hallitusohjelmassa todetaan, että hallituskaudella ”Kehitetään yritysvastuusääntelyä EU:n ja OECD:n tasolla.” Lause löytyy hallitusohjelman sivulta 100. Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finérin mukaan hallitus ei tässä noudata ohjelmaansa.

”Direktiivin kaataminen ei ole yritysvastuunsääntelyn kehittämistä, vaan historian synkälle puolelle astumista. Direktiivi on todella painavan mittaluokan kysymys ihmisoikeuksien ja ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta: jos Suomi on mukana kaatamassa direktiivin, se on yksi hallituksen kauaskantoisimmasta päätöksistä – erittäin kielteisessä mielessä”, Finér sanoo.

Hallitus on perustellut valmiuttaan pidättäytyä äänestämästä sillä, että se suhtautuu kriittisesti kahteen yksityiskohtaan yritysvastuudirektiivissä. Nämä ovat ryhmäkanneoikeuden ja todisteiden esittämisvelvollisuuden laajentaminen.

Ryhmäkanneoikeuden laajentaminen tarkoittaa, että esimerkiksi kansalaisjärjestöt voisivat edustaa ihmisoikeusloukkausten uhreja oikeudessa omissa nimissään. Todisteiden esittämisvelvollisuuden laajentaminen taas on välttämätöntä, jotta uhrien kanteet ylipäätään voisivat menestyä tuomioistuimissa.

Järjestöjen mielestä hallituksen perustelut ovat huolestuttavia: uhrien oikeussuojan toteutuminen on yritysvastuudirektiivin kovaa ydintä. Direktiivissä nyt olevat kirjaukset uhrien oikeussuojan parantamisesta ovat Euroopan unionin perusoikeusviraston suositusten mukaisia. Niiden toteuttamiselle Suomen lainsäädännössä ei myöskään ole teknisiä esteitä.

Haastattelupyynnöt:

Sonja Finér

Toiminnanjohtaja, Finnwatch

+348 44 568 7465 / sonja.finer@finnwatch.org /

Josetta Nousjoki

Vastuullisuusjohtaja, Reilu kauppa ry

+358 40 577 4773 / josetta.nousjoki@fairtrade.fi

Outi Hakkarainen

Kestävän talouden asiantuntija, Fingo

+358 50 317 6728 / outi.hakkarainen@fingo.fi