|

|

Lasten ja perheiden vaalikone on auki

Martat tukevat lapsiperheiden arkea. Martat kannustavat kaikkia tekemään töitä lapsiperheiden arjen tukemisen puolesta.

Marttojen lapsiperhearkeen liittyvät eduskuntavaaliteesit ovat: 

  • Lapsiperheillä tulee olla tasavertainen mahdollisuus kotipalveluihin asuinkunnasta riippumatta.
  • Työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista on edistettävä työelämän joustoja kehittämällä. 
  • Työvoimapolitiikassa on vahvistettava palkkatasa-arvoa edistäviä toimenpiteitä.

Huhtikuun eduskuntavaalit (19.4.2015) lähestyvät ja nyt on aika verrata omia ajatuksia ehdokkaiden näkemyksiin lapsiperheiden arjesta.

Lasten ja perheiden vaalikone sisältää 26 lapsiperheiden arkeen liittyvää kysymystä. Vaalikoneessa käsitellään mm. päivähoitoon, perusopetukseen, harrastusmahdollisuuksiin, erityislasten asioihin, tasa-arvoiseen perhevapaajärjestelmään ja työn ja perheen yhteen sovittamiseen liittyviä kysymyksiä mahdollisimman konkreettisella tasolla.


Lapsiperheiden arjen tukeminen on osa Raha-automaattiyhdistyksen Emma & Elias -avustusohjelmaa. Ohjelma kokoaa yhteen eri järjestöjen projekteja, joilla edistetään lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. Lisätietoa hankkeesta.